(HBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát theo hướng chuyên sâu, sát với những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm và phát huy vai trò của người đại biểu dân cử.


Hàng năm, ngay sau khi HĐND huyện ban hành nghị quyết về chương trình giám sát năm, Thường trực các Ban của HĐND huyện đã bám sát nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng đổi mới từ xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, quá trình triển khai giám sát đến báo cáo sau giám sát. Đồng chí Bùi Hữu Điền, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: HĐND huyện thực hiện đúng quy trình giám sát từ quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, thông báo và lịch giám sát, gợi ý đề cương báo cáo cho các đơn vị giám sát. Mời các ngành có liên quan tham gia giám sát, thực hiện giám sát, khảo sát ở cơ sở. Việc xây dựng báo cáo giám sát phải chỉ rõ những mặt ưu điểm, tồn tại, có kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng như đối với đơn vị, cá nhân được giám sát.


Cử tri xã Cao Dương kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Lương Sơn sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện (tháng 8/2019).

Nội dung giám sát cũng có nhiều đổi mới, chú trọng vào những vấn đề cử tri quan tâm, nhiều vấn đề nổi cộm của địa phương như: giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; tình hình quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; về thực hiện rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chính sách cho hộ nghèo; về thực hiện các chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động tại các doanh nghiệp... HĐND huyện đã kết hợp giữa khảo sát, giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát thông qua báo cáo. Qua đó đánh giá toàn diện, sát thực công tác quản lý, điều hành và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của cơ quan, đơn vị, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị với các cơ quan để kịp thời có biện pháp khắc phục. Theo đồng chí Bùi Hữu Điền, sau báo cáo giám sát, Thường trực, các Ban của HĐND huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, tiến hành tái giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp đối với những đơn vị chưa có sự chuyển biến.

Ngoài hoạt động giám sát theo chuyên đề, HĐND huyện đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đại biểu nhân dân trong hoạt động giám sát thường kỳ thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động của các tổ đại biểu HĐND huyện. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó, tiếp thu được hơn 300 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; các ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp và chuyển các cơ quan, đơn vị giải quyết. Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện tham gia phối hợp với UBND huyện tiếp công dân theo quy định. Thông qua hoạt động này, HĐND huyện cũng đã yêu cầu UBND, các cơ quan, ban, ngành kịp thời giải quyết đơn thư và ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời theo dõi giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Theo đồng chí Bùi Hữu Điền, Phó Chủ tịch HĐND huyện, để nâng cao hoạt động giám sát, vai trò người đại biểu nhân dân rất quan trọng. Người đại biểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối để chuyển tải ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến với các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, HĐND huyện luôn đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để có những kiến nghị, đề xuất vừa trúng vừa đúng. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, mỗi đại biểu bằng các kênh riêng của mình cần thu thập thông tin, nắm bắt những vấn đề nổi cộm trong đời sống, từ đó đề xuất nội dung giám sát, đề ra các giải pháp khắc khục kịp thời sau giám sát.


Đinh Hòa

Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục