(HBĐT) - Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, huyện Đà Bắc đã chú trọng kết hợp kiểm tra, giám sát trong Đảng, Thanh tra Nhà nước và của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 


Từ năm 2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Đà Bắc đã giải quyết hơn 14 nghìn hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; 150 hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng nông nghiệp, tài nguyên -môi trường, 28 hồ sơ về lĩnh vực LĐ-TB&XH. Trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết, hoàn trả đúng thời hạn. Có được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm của các phòng, ban, chức năng của huyện, còn cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thị trấn. Đồng chí Lường Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết: Việc triển khai Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, thị trấn đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức. Chúng tôi đã ban hành quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp cũng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức xã vùng cao Mường Chiềng. Đồng chí Xa Thị Lợi, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Mường Chiềng cho biết: Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy với việc thực hiện Chỉ thị số 05 học tập và làm theo Bác, chúng tôi đã phát động mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện tác phong, lề lối làm việc. Trong đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, xác định rõ việc làm của từng cán bộ phù hợp, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chống các tư tưởng tiêu cực, cục bộ khi giải quyết thủ tục hành chính, làm hết việc, không hết giờ. Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, xã giải quyết đúng hạn 6.657 trường hợp công chứng, chứng thực giấy tờ; giải quyết hồ sơ chế độ chính sách cho 159 người già trên 70 tuổi, người tàn tật và chế độ mai táng phí đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian. Giải quyết hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi và chuyển nhượng 16 hồ sơ. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được tiếp tục triển khai thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, đã xét chuyển 12 hồ sơ kết nạp Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng 7 hồ sơ, chuyển đến 13 hồ sơ và các thủ tục tặng huy hiệu Đảng 14 hồ sơ. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường và chú trọng. Đồng chí Bàn Thị Quy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đà Bắc cho biết: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức trước tiên ở năng lực giải quyết công việc, chất lượng hành chính công vụ. Trong đó, để nâng cao chất lượng công vụ, huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, chú trọng vai trò giám sát của quần chúng nhân dân. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 50 chỉ đạo các chi, Đảng bộ, UBKT từ huyện đến cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 29 vào chương trình kiểm tra, giám sát năm. Đồng thời, làm tốt công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Thể hiện rõ nhất thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi đơn giản hóa, cải thiện một bước quan trọng mối quan hệ giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Quy trình thủ tục, thời gian, phí và lệ phí được công khai, hạn chế việc phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần, nhiều nơi của tổ chức và công dân. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 203 thủ tục, trong đó có 129 thủ tục giải quyết trước hạn, 74 thủ tục giải quyết đúng hạn, không có thủ tục giải quyết quá hạn. 

                                                                                                         ĐH


Các tin khác


Xã Hợp Thành ổn định hoạt động của các chi bộ sau sáp nhập xóm

(HBĐT) - Đầu năm 2019, Đảng ủy xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đã ban hành quyết định giải thể 6 chi bộ nông thôn và ra quyết định thành lập 3 chi bộ mới tại các xóm thực hiện sáp nhập. Sau 10 tháng đi vào hoạt động, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tâm đánh giá: Đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên các chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; xây dựng được khối đoàn kết tại các xóm sau sáp nhập; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cải cách thủ tục hành chính - tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

(HBĐT) - Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI xác định cải cách hành chính (CCHC) là 1 trong 3 chiến lược đột phá để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 13/5/2016, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05 về đẩy mạnh CCHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ.

Thành phố Hòa Bình thực hiện nghiêm túc sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 6/2/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; "đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập”.

Thông báo Kết luận kiểm tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công đối với Ban QLĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 16/10, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1183-QĐ/TU của BTVTỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức công bố kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 45, ngày 12/5/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng chống tham nhũng lãng phí trong đầu tư công.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giá trị xuất khẩu cán đích 1 tỷ USD vào năm 2020

(HBĐT) - Nghị quyết số 05-NQ/ĐH của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp 3,5 lần so với năm 2015. Riêng xuất khẩu đến năm 2020 phải đạt 987 triệu USD. Theo ngành Công Thương, với đà tăng trưởng của các doanh nghiệp xuất khẩu và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chắc chắn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu nói riêng và xuất nhập khẩu nói chung của năm 2019 và "cán đích” 1 tỷ USD vào năm 2020.  

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019

(HBĐT) - Chiều 14/10, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 bước vào ngày làm việc đầu tiên (phiên trù bị). Dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 245 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 63 vạn đồng bào các DTTS trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì phiên họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục