(HBĐT) - Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, huyện Đà Bắc đã chú trọng kết hợp kiểm tra, giám sát trong Đảng, Thanh tra Nhà nước và của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 


Từ năm 2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Đà Bắc đã giải quyết hơn 14 nghìn hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; 150 hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng nông nghiệp, tài nguyên -môi trường, 28 hồ sơ về lĩnh vực LĐ-TB&XH. Trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết, hoàn trả đúng thời hạn. Có được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm của các phòng, ban, chức năng của huyện, còn cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thị trấn. Đồng chí Lường Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết: Việc triển khai Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, thị trấn đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức. Chúng tôi đã ban hành quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp cũng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức xã vùng cao Mường Chiềng. Đồng chí Xa Thị Lợi, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Mường Chiềng cho biết: Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy với việc thực hiện Chỉ thị số 05 học tập và làm theo Bác, chúng tôi đã phát động mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện tác phong, lề lối làm việc. Trong đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, xác định rõ việc làm của từng cán bộ phù hợp, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chống các tư tưởng tiêu cực, cục bộ khi giải quyết thủ tục hành chính, làm hết việc, không hết giờ. Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, xã giải quyết đúng hạn 6.657 trường hợp công chứng, chứng thực giấy tờ; giải quyết hồ sơ chế độ chính sách cho 159 người già trên 70 tuổi, người tàn tật và chế độ mai táng phí đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian. Giải quyết hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi và chuyển nhượng 16 hồ sơ. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được tiếp tục triển khai thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, đã xét chuyển 12 hồ sơ kết nạp Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng 7 hồ sơ, chuyển đến 13 hồ sơ và các thủ tục tặng huy hiệu Đảng 14 hồ sơ. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường và chú trọng. Đồng chí Bàn Thị Quy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đà Bắc cho biết: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức trước tiên ở năng lực giải quyết công việc, chất lượng hành chính công vụ. Trong đó, để nâng cao chất lượng công vụ, huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, chú trọng vai trò giám sát của quần chúng nhân dân. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 50 chỉ đạo các chi, Đảng bộ, UBKT từ huyện đến cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 29 vào chương trình kiểm tra, giám sát năm. Đồng thời, làm tốt công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Thể hiện rõ nhất thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi đơn giản hóa, cải thiện một bước quan trọng mối quan hệ giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Quy trình thủ tục, thời gian, phí và lệ phí được công khai, hạn chế việc phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần, nhiều nơi của tổ chức và công dân. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 203 thủ tục, trong đó có 129 thủ tục giải quyết trước hạn, 74 thủ tục giải quyết đúng hạn, không có thủ tục giải quyết quá hạn. 

                                                                                                         ĐH


Các tin khác


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư khóa X "về tăng cường công tác KTGS của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chương trình công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác KTGS phục vụ nhiệm vụ của cấp mình và chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Xuân Phong thực hiện quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 thời gian qua tại xã Xuân Phong (Cao Phong) đã cho thấy những tín hiệu tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cho việc thực hiện.

Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục