(HBĐT) - Tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng

Hơn 90 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, tôi đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của quê hương, đất nước. Thành tựu về phát triển KT-XH của quê hương trong những năm qua một lần nữa khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, điều hành hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, sự đồng thuận, quyết tâm cao của các tầng lớp Nhân dân…Bùi Văn Chung, Cựu chiến sỹ Điện Biên, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình)

Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Minh chứng là số hộ nghèo giảm đáng kể, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày một tăng. Đặc biệt, thời gian gần đây, với sự quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã cho thấy "không có vùng cấm" trong xử lý vi phạm, điều này đã củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Trước thềm xuân mới, tôi mong tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt quan tâm thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội để đưa tỉnh ta phát triển lên tầm cao mới.

* Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với sự phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội


Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, chia sẻ với chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. 

Với sự hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền, các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, trở lại hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tỉnh có khoảng 4.300 doanh nghiệp lớn, nhỏ, trên 450 hợp tác xã và trên 36.500 hộ kinh doanh đang hoạt động, góp phần giúp người dân trong tỉnh có việc làm ổn định; doanh thu của doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định KT-XH. Cùng sự đóng góp không nhỏ từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp trên 50% vào GRDP của tỉnh; các doanh nghiệp đóng góp trên 70% tổng thu ngân sách của tỉnh; giải quyết việc làm ổn định cho trên 65.000 lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hàng năm ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho các quỹ phúc lợi nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội ở địa phương. 

Bước vào năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đặt niềm tin vào sự tiếp tục đổi mới năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ theo hướng thực chất và hiệu quả thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt là các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh về đô thị, du lịch sinh thái, công nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, xây dựng tỉnh Hoà Bình ngày càng phát triển.

* Trí thức trẻ góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp


Nguyễn Như Quỳnh, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh 

Thời gian qua, đội ngũ trí thức trẻ của tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn vững mạnh. Luôn phát huy vai trò, tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo trong tham gia phát triển KT-XH, gìn giữ bản sắc văn hoá, đảm bảo AN-QP. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu với những mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ cùng nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa giúp đảm bảo an sinh xã hội, phát triển cộng đồng tại các địa bàn còn khó khăn của tỉnh.

Là cán bộ Đoàn, tôi mong muốn và kỳ vọng trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, có những giải pháp cụ thể trong đào tạo, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức trẻ, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho tỉnh trong tình hình mới. Trong đó, tạo điều kiện cho trí thức trẻ được tham gia những chương trình, đề tài, dự án quan trọng của ngành, địa phương để được tiếp cận, rèn luyện qua công tác thực tiễn. Quan tâm thực hiện các chính sách về thu hút nhân tài; tạo môi trường làm việc năng động, phù hợp để trí thức trẻ có nhiều cơ hội khẳng định bản thân, phát huy năng lực, sở trường, có thêm động lực lao động, sáng tạo và cống hiến, góp sức xây dựng quê hương Hoà Bình phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hoá.

* Mong muốn có nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn


Trịnh Đình Đạt Khu Mớ Đá, thị trấn Bo (Kim Bôi)

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhờ vậy, đời sống người dân nông thôn được cải thiện, nâng cao. Với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tuy nhiên, tình trạng nông sản "được mùa, mất giá” vẫn liên tục diễn ra khiến người nông dân gặp khó khăn. Bước sang năm mới 2023, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách phù hợp, quan tâm nhiều hơn đến vùng nông thôn, miền núi; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong lao động, sản xuất, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ tìm đầu ra ổn định cho nông sản của địa phương; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp vào sản xuất; tạo điều kiện thu hút nông dân tham gia các mô hình liên   kết sản xuất, tổ hợp tác,  hợp tác xã. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành chức năng quan tâm cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, giúp thuận tiện thúc đẩy giao thương. Nâng cấp các tuyến đường nội đồng, kênh mương, bai nước, đảm bảo tưới tiêu phục vụ hoạt động sản xuất của người dân, tạo đà cho nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững.

* Bám cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc


Bùi Văn Nhật, Trưởng Công an xã Miền Đồi (Lạc Sơn)

Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, lực lượng Công an xã đã bám cơ sở, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn ANCT - TTATXH từ cơ sở; xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ việc bám cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, lực lượng  Công an đã không ngừng củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, duy trì các dạng mô hình tự phòng, tự quản về ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải và giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở... 

Những kết quả đó đã góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của người dân cùng với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai - tệ nạn xã hội từ cơ sở. 


Các tin khác


Cấp 860.090 kg gạo cho học sinh

(HBĐT) - Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022-2023. Căn cứ vào nhu cầu gạo cho học sinh trong diện được hỗ trợ năm học 2022-2023, UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ cấp 860.090 kg gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II.

Liên đoàn Lao động tỉnh ký chương trình phúc lợi đoàn viên

(HBĐT) - Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global (Hà Nội) vừa tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Lạc Thủy: Ngã vào băng chuyền nghiền đá, một công nhân tử vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 6h sáng ngày 20/3/2023, tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hòa Bình, có địa chỉ tại thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 1 công nhân tử vong.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mai Châu: Điểm tựa cho người nghèo và đối tượng chính sách

(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao có 16 xã, thị trấn. Thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, huyện đã triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng, giúp người dân có vốn đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, góp phần thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Tỏa sáng phẩm chất người lính Cụ Hồ

(HBĐT) - Vượt lên gian nan, thử thách, cộng đồng Hội Doanh nhân (DN) cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn nuôi ý chí, khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi với các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh (SX - KD), phát triển KT-XH. Tiếp tục khẳng định lực lượng CCB là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, đồng thời là lá cờ tiên phong trong các phong trào thi đua do T.Ư và địa phương phát động.

Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”

(HBĐT) - Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I, năm 2023 do Trung ương Đoàn phát động, ngày 19/3, cùng với tuổi trẻ cả nước, 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục