(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), về cơ bản, Sở NN&PTNT nhất trí với dự thảo Luật. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, sở tập trung góp ý một số nội dung sau:

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 185 dự thảo Luật thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc tập trung đất nông nghiệp phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế đối với trường hợp tập trung đất nông nghiệp để thực hiện dự án thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tập trung đất đai có phải thực hiện theo thủ tục của pháp luật về đầu tư không? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ sẽ quyết định điều gì khi xem xét phương án SDĐ? Tiêu chí để quyết định là gì? Trình tự, thủ tục như thế nào? Mối quan hệ giữa thủ tục này với thủ tục của pháp luật về đầu tư như thế nào? Đây là quy định về mặt thủ tục có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện, trái với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, do vậy cần quy định rõ vấn đề trên.

- Tại Khoản 2, Điều 52 quy định: "Cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền SDĐ ở, đất sản xuất nông nghiệp cho cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó”. Quy định này chưa phù hợp, vì thực tế có trường hợp cha mẹ cho con (thừa kế) nhưng con không có hộ khẩu tại địa phương đó. Đề nghị chỉnh sửa lại cho hợp lý.

- Tại Khoản 1, Điều 122 quy định: "Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua và phù hợp với quy định tại Điều 116 của Luật này. Việc chuyển mục đích SDĐ lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất phải tuân thủ theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định". Tuy nhiên, tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 20 của Luật Lâm nghiệp quy định: (1) Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên; (2) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng dưới 50 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 20 ha đến dưới 50 ha; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 20 ha đến dưới 500 ha; rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha. Như vậy, việc quy định chuyển mục đích SDĐ rừng giữa Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp chưa phù hợp, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Điều 225 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai: "Tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. UBND các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, SDĐ để làm căn cứ cho Tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền khi được yêu cầu”. Như vậy, Tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (bỏ UBND cấp huyện và cấp tỉnh). Quy định này có làm hạn chế việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về đất đai vốn là lĩnh vực rất nhiều vụ việc, khó khăn, phức tạp và Tòa án có đảm bảo giải quyết toàn bộ các tranh chấp liên quan đến đất đai.

- Điều 172, Khoản 3 đề nghị chỉnh sửa câu "Đối với đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 176 của Luật này” thành "Đối với đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Khoản 5, 6, Điều 176 của Luật này".

- Điều 176, Khoản 1 đề nghị chuyển "Đất trồng lúa gồm đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa còn lại. Đất chuyên trồng lúa là đất trồng từ hai vụ lúa trở lên" lên Điều 2. Giải thích từ ngữ.

- Điều 176, Khoản 5 đề nghị chỉnh sửa cụm từ "... nhưng không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa theo quy hoạch, phù hợp với quy định của pháp luật" thành "...không mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại theo quy định của pháp luật".


Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Chú trọng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Gần 5 năm tham gia thực hiện mô hình chăn nuôi bò sữa, gia đình ông Chu Văn Sâm ở thôn Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thủy) đã trở thành hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) với mức thu trên dưới 1 tỷ đồng mỗi năm.

Huyện Đà Bắc: 4/16 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo

(HBĐT) - Huyện Đà Bắc có điều kiện KT-XH khó khăn nên trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, huyện xác định lồng ghép các nguồn lực để nâng cao hiệu quả thực hiện nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất. Theo UBND huyện, các giải pháp được triển khai đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả, trong đó, chú trọng phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Huyện Yên Thủy: Đến cuối năm 2023, dự kiến đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt huyện NTM. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí huyện NTM, đến nay, có 3/9 tiêu chí đã đạt, gồm các tiêu chí về thủy lợi, điện, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Trong 6 tiêu chí chưa đạt, huyện dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 2 tiêu chí về quy hoạch và chất lượng môi trường sống. Như vậy, đến cuối năm 2023, đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM.

Xã Mông Hóa: Niềm vui trên những công trình nông thôn mới

(HBĐT) - Con đường kết nối xóm Nai Bẵn với trục giao thông của khu vực xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) trước kia chỉ rộng khoảng 2 m, được cứng hóa nhưng xuống cấp nên không đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân trong vùng. Nay đường mở rộng 5 m, đổ bê tông dài hơn 1 km, dọc hai bên được trồng hoa, hòa lẫn màu xanh của đồng ruộng tạo nên tuyến đường sạch, đẹp. Có đường mới, người dân rất phấn khởi, nhất là những hộ có nhà mặt đường như gia đình ông Đinh Văn Bình.

Nông dân huyện Lạc Thủy khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - "Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới (NTM)" - đây là phương hướng được Hội Nông dân (HND) huyện Lạc Thủy xác định cần tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần tiếp thêm động lực phát triển quê hương.

Hội Nông dân huyện Đà Bắc: Lan tỏa phong trào nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông tiếp tục lan tỏa ở các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Đà Bắc. Những kết quả tích cực từ phong trào đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước rút ngắn thời gian về đích NTM của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục