Đến hết năm 2023, huyện Yên Thủy thực hiện đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục. Huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư, huy động sức dân thực hiện tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xã Bình Thanh nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Với sự tiếp sức của các chương trình, dự án cùng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Bình Thanh (Cao Phong) đã về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2022. Đây cũng là động lực để cán bộ, nhân dân phát huy kết quả đạt được, chung tay xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, tiến bộ.

17 xã đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo Sở Giao thông Vận tải, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh và nhân dân tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông để từng bước hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Có 86/129 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao xã, thôn, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân.

MTTQ các cấp huyện Kim Bôi: Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Với cách làm sáng tạo, chủ động, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Kim Bôi không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng loại hình hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Xã Đông Lai lan tỏa phong trào hiến đất làm đường giao thông

Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), việc hiến đất làm đường giao thông phục vụ nhu cầu dân sinh ở xã Đông Lai (Tân Lạc) đã trở thành phong trào thi đua và được lan tỏa rộng khắp.

Xã Suối Hoa vượt khó xây dựng nông thôn mới

Địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao... Đó là những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Suối Hoa (Tân Lạc). Song, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, góp sức của nhân dân, công cuộc xây dựng NTM của xã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

Xã Nhân Nghĩa xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã và đang tập trung mọi nguồn lực nâng chất lượng các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đạt xã NTM nâng cao.

Huyện Lạc Sơn: Bình quân tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 9,6 tiêu chí/xã

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, hiện có 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, gồm: Nhân Nghĩa, Tân Lập, Yên Phú và Tân Mỹ; có 6 xã đạt dưới 10 tiêu chí, gồm: Vũ Bình, Xuất Hóa, Thượng Cốc, Yên Nghiệp, Hương Nhượng, Ân Nghĩa. Đến nay, số tiêu chí nông thôn mới nâng cao bình quân đạt 9,6 tiêu chí/xã.

Hội viên nông dân đóng góp trên 27.700 ngày công xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Kích hoạt 77.000 tem truy xuất nguồn gốc nông sản

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Hoà Bình đã quảng bá sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại địa chỉ: https://hb.check.net.vn với 77 doanh nghiệp/hợp tác xã có 360 sản phẩm tham gia; giới thiệu, kết nối 18 lượt doanh nghiệp/hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nông sản.

Phụ nữ phường Quỳnh Lâm tham gia xây dựng đô thị văn minh

Ở Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) bây giờ, xóm đã trở thành phố, xã trở thành phường với hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm, vào sáng Chủ nhật hàng tuần, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ tự nguyện dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường ở các khu dân cư.

Huyện Lạc Thủy dồn sức nâng chất xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Lạc Thủy quyết tâm cao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định đây là chương trình trọng tâm, xuyên suốt, trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có bước đi phù hợp, cả hệ thống chính trị vào cuộc đã phát huy được sự đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đổi thay mạnh mẽ, đời sống của người dân được nâng cao với nhiều dấu ấn trong phương pháp và cách làm từ huyện đến cơ sở.

Đảng bộ huyện Yên Thuỷ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ huyện Yên Thủy tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Huyện Đà Bắc gỡ khó xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, huyện Đà Bắc đã nỗ lực huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Tuy nhiên thực tế triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách cần tiếp tục tập trung tháo gỡ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.