(HBĐT) - "Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng và đạt được những kết quả nổi bật, hoàn thành 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, huyện nhiều năm liên tục đứng ở tốp đầu khối thi đua các huyện, thành phố. Đảng bộ huyện tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, sớm đưa nhanh các nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng huyện đạt tốp đầu phát triển kinh tế của tỉnh" - đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.


Cơ sở hạ tầng thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo đô thị khang trang.

Đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với trên 5.250 đảng viên. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Trong đó, đã thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh (TSVM). Qua đánh giá, hàng năm có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể các cấp đạt TSVM. 

Đảng bộ tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị, như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án xây dựng hạ tầng KT-XH trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản; tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thái độ ứng xử, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện chuyển biến rõ nét. Huyện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, được biết đến là vùng đất năng động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ. Trên địa bàn huyện có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng, hứa hẹn trong tương lai tạo sự bứt phá mạnh mẽ về KT-XH.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết thêm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lạc Thủy đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốp đầu của tỉnh với một số chỉ tiêu chủ yếu như: thu NSNN đến năm 2025 đạt 200 tỷ đồng, có 4 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 - 3% theo tiêu chí mới... Huyện xây dựng 9 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Trên cơ sở đó quán triệt các cấp ủy, cơ quan cụ thể hóa các chương trình hành động để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ then chốt là tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TSVM toàn diện, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, điều hành, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát          triển KT-XH. 

Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, hỗ trợ tốt nhất cho các dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư, dự án đang nghiên cứu khả thi, phối hợp nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án, công trình trọng điểm đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực du lịch, thương mại, công nghiệp sớm đi vào hoạt động. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Quá trình thu hút đầu tư và phát triển kinh tế thực hiện phương châm sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện mạnh mẽ chất lượng đời sống Nhân dân…


    Lê Chung

Các tin khác


Phường Thống Nhất: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - "Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ (QCDC), đặc biệt là Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Nguyễn Sinh Mừng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) cho biết.

Khẩn trương thiết lập, công khai đường dây nóng các cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tối thiểu 3 bậc/năm, cắt giảm tối đa 30% thủ tục hành chính (TTHC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng, thiết lập đường dây nóng (ĐDN) tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình thực hiện các TTHC.

Phường Thịnh Lang tri ân các gia đình chính sách

(HBĐT) - Không chỉ nhân dịp cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) mới đẩy mạnh các hoạt động tri ân mà bất cứ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, những gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng (NCC) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra

(HBĐT) - Thực tế công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng những năm qua luôn tồn tại bất cập, hạn chế đó là năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện KT, GS phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Do đó, để công tác KT, GS ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã có nhiều giải pháp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công

Tại cuộc thảo luận tổ chiều 22/7, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công.

Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 197/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục