(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Đề nghị có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp với những diện tích đất lúa kém hiêu quả. Vì thực tế ở các tỉnh vùng núi, trung du, đồng ruộng manh mún, hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa hoàn thiện, cây lúa không phải là thế mạnh, do đó, chủ trương đồn điền, đổi thửa rất khó khăn. Đề nghị nghiên cứu, lựa chọn thứ tự ưu tiên ở địa phương, khu vực có diện tích phù hợp”.

Trả lời: Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Những chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương và bà con nông dân canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng thu nhập và ổn định đời sống, nhưng vẫn đảm bảo diện tích đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cụ thể như sau:

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa cho phép các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và trồng cây lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa; Hỗ trợ cho các địa phương 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha/năm cho việc khai hoang, cải tạo đất trồng, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hoang hóa; 5.000.000 đồng/ha/năm đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

- Quyết định 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên, trong đó quy hoạch hỗ trợ một lần không quá 03 triệu đồng/ha/chi phí về giống ngô để chuyển đổi.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Đề nghị các địa phương vận dụng tốt các cơ chế, chính sách hiện hành để vừa tăng hiệu quả kinh tế trên đất trồng lúa, tăng thu nhập cho người sản xuất, vừa bảo vệ và phát triển đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Về chủ trương đồn điền đổi thửa đang được tiến hành ở nhiều địa phương, nhất là ở khu vực đồng bằng đã hình thành được nhiều cánh đồng lớn. Tuy nhiên, các địa phương khu vực miền núi còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Bộ NN&PTNT xin ghi nhận đề nghị của cử tri để điều chỉnh phù hợp.

 

                                                          P.V (TH)

Các tin khác


Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2018

(HBĐT)-Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Việc thực hiện các chính sách đối với vùng cao và đồng bào dân tộc của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách đang góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, QP-AN trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Đã điều chỉnh đơn giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường 433, đoạn TP Hòa Bình

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri TP Hòa Bình phản ánh: Hiện giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các loại đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hòa Bình còn thấp. Giá bồi thường đường 433 TP Hòa Bình đi Đà Bắc từ 230.000 đồng/m2 xuống 165.000 đồng/m2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Trăn trở giao thông xã Ngọc Sơn

(HBĐT) - Từ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), con đường dẫn chúng tôi lên đến xã Ngọc Sơn khoảng 15 km sương mù dày đặc. Đường quanh co, gấp khúc với chi chít "ổ voi, ổ gà”. Bên này vách đá, bên kia là vực sâu. Những cung đường giao thông tại xã vùng cao Ngọc Sơn đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, cản trở phát triển kinh tế của xã.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành kinh tế hợp tác

(HBĐT) - Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2015 - 2020” được UBND huyện Yên Thủy triển khai từ năm 2015. Qua 3 năm, việc lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, KHCN, chương trình nông thôn mới, đề án đã trở thành "đòn bẩy” giúp nhiều hộ khởi nghiệp thành công dựa trên những lợi thế, tiềm năng của địa phương.

Cao Phong Nợ quá hạn chiếm 0,08% tổng dư nợ

(HBĐT) - Ngày 16/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín dụng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.