(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Đề nghị có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp với những diện tích đất lúa kém hiêu quả. Vì thực tế ở các tỉnh vùng núi, trung du, đồng ruộng manh mún, hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa hoàn thiện, cây lúa không phải là thế mạnh, do đó, chủ trương đồn điền, đổi thửa rất khó khăn. Đề nghị nghiên cứu, lựa chọn thứ tự ưu tiên ở địa phương, khu vực có diện tích phù hợp”.

Trả lời: Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Những chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương và bà con nông dân canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng thu nhập và ổn định đời sống, nhưng vẫn đảm bảo diện tích đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cụ thể như sau:

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa cho phép các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và trồng cây lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa; Hỗ trợ cho các địa phương 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha/năm cho việc khai hoang, cải tạo đất trồng, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hoang hóa; 5.000.000 đồng/ha/năm đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

- Quyết định 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên, trong đó quy hoạch hỗ trợ một lần không quá 03 triệu đồng/ha/chi phí về giống ngô để chuyển đổi.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Đề nghị các địa phương vận dụng tốt các cơ chế, chính sách hiện hành để vừa tăng hiệu quả kinh tế trên đất trồng lúa, tăng thu nhập cho người sản xuất, vừa bảo vệ và phát triển đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Về chủ trương đồn điền đổi thửa đang được tiến hành ở nhiều địa phương, nhất là ở khu vực đồng bằng đã hình thành được nhiều cánh đồng lớn. Tuy nhiên, các địa phương khu vực miền núi còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Bộ NN&PTNT xin ghi nhận đề nghị của cử tri để điều chỉnh phù hợp.

 

                                                          P.V (TH)

Các tin khác


Huyện Yên Thủy huy động trên 117 tỷ đồng xây dựng NTM

(HBĐT) -Theo UBND huyện Yên Thuỷ, tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện trong năm 2018 là 117.678 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư từ chương trình 1.400 triệu đồng; vốn sự nghiệp từ chương trình 2.775 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 27.900 triệu đồng; vốn lồng ghép 23.760 triệu đồng; vốn tín dụng 54.867 triệu đồng; vốn người dân góp 6.976 triệu đồng.

Xã Trung Minh trên đường về đích nông thôn mới

(HBĐT) -Sau 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Trung Minh, TP Hòa Bình đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong đời sống người dân; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện. Bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị, an ninh trật tự ngày càng được củng cố, giữ gìn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Với quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trung Minh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Quản chặt, phát huy nguồn lực đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 26/7/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hòa Bình.

Phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Tử Nê (Tân Lạc)

(HBĐT) - Ngày sau phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Phong Phú, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Tử Nê.

Nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng

Với việc lọt vào nhóm 30 nước đứng đầu về khả năng tiếp cận tín dụng theo công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam từng bước được cải thiện và nâng cao. Ðể duy trì chỉ số này cũng như hướng tới các chỉ tiêu nhằm tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay, đòi hỏi những nỗ lực của không riêng ngành ngân hàng.

Khi người dân cùng đồng hành với hộ nghèo

(HBĐT) - Từ việc vận động các hộ tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” để mua bò sinh sản cho hộ nghèo nuôi, tính từ năm 2010 đến nay, bằng cách làm này đã có nhiều gia đình ở xã Phong Phú (Tân Lạc) từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững...