(HBĐT) - * Dư nợ Chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đạt gần 1,3 tỷ đồng. Chương trình cho vay DNVVN là chương trình tín dụng NHCSXH thực hiện theo hợp đồng tài chính với Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) về thực hiện dự án "chương trình phát triển DNVVN” được thực hiện từ năm 2008. Từ khi thực hiện chương trình đến nay đã cho vay 40 lượt doanh nghiệp, doanh số cho vay 11.545 triệu đồng, doanh số thu nợ 9.716 triệu đồng; dư nợ 1.278 triệu đồng với 6 doanh nghiệp còn dư nợ. Việc triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn hiện nay khó khăn do hạn mức cho vay thấp, lãi suất cho vay cao, không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

* Có 18.817 hộ còn dư nợ Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Là chương trình được NHCSXH tỉnh thực hiện từ năm 2009 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2012 đã hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình. Trong giai đoạn này đã cho vay 136.202 triệu đồng, xây dựng được 17.063 nhà ở cho hộ nghèo, đáp ứng đủ nhu cầu vốn của các hộ được phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2, đến nay, NHCSXH tỉnh đã cho vay 59.650 triệu đồng với 2.392 nhà ở được sửa chữa, xây mới. Tổng cộng toàn tỉnh đã cho vay xây mới 19.455 nhà ở cho hộ nghèo, doanh số cho vay 195.952 triệu đồng, dư nợ của chương trình đạt 190.261 triệu đồng với 18.817 hộ còn dư nợ.

* Dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) đạt trên 72 tỷ đồng. Theo NHCSXH tỉnh, nguồn vốn vay chương trình GQVL có hiệu quả rất tốt trong việc hỗ trợ vốn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút và tạo việc làm mới cho người lao động. Tuy nhiên, nguồn vốn tăng trưởng qua các năm rất thấp, nhiều năm gần đây, nguồn vốn không được tăng thêm; việc cân đối bố trí nguồn vốn chưa tương xứng với nhu cầu và tình hình thực tế. Giai đoạn 2002-2017, toàn tỉnh đã cho vay 11.839 lượt hộ, doanh số cho vay đạt 282.942 triệu đồng, doanh số thu nợ 232.996 triệu đồng; dư nợ 72.402 triệu đồng với 3.172 hộ còn dư nợ. Các địa phương thực hiện chương trình GQVL hiệu quả như: Kỳ Sơn, Lương Sơn, TP Hòa Bình...

 

                                                              Đ.T

Các tin khác


Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2018

(HBĐT)-Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Việc thực hiện các chính sách đối với vùng cao và đồng bào dân tộc của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách đang góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, QP-AN trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Đã điều chỉnh đơn giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường 433, đoạn TP Hòa Bình

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri TP Hòa Bình phản ánh: Hiện giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các loại đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hòa Bình còn thấp. Giá bồi thường đường 433 TP Hòa Bình đi Đà Bắc từ 230.000 đồng/m2 xuống 165.000 đồng/m2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Trăn trở giao thông xã Ngọc Sơn

(HBĐT) - Từ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), con đường dẫn chúng tôi lên đến xã Ngọc Sơn khoảng 15 km sương mù dày đặc. Đường quanh co, gấp khúc với chi chít "ổ voi, ổ gà”. Bên này vách đá, bên kia là vực sâu. Những cung đường giao thông tại xã vùng cao Ngọc Sơn đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, cản trở phát triển kinh tế của xã.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành kinh tế hợp tác

(HBĐT) - Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2015 - 2020” được UBND huyện Yên Thủy triển khai từ năm 2015. Qua 3 năm, việc lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, KHCN, chương trình nông thôn mới, đề án đã trở thành "đòn bẩy” giúp nhiều hộ khởi nghiệp thành công dựa trên những lợi thế, tiềm năng của địa phương.

Cao Phong Nợ quá hạn chiếm 0,08% tổng dư nợ

(HBĐT) - Ngày 16/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín dụng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.