(HBĐT) - * Dư nợ Chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đạt gần 1,3 tỷ đồng. Chương trình cho vay DNVVN là chương trình tín dụng NHCSXH thực hiện theo hợp đồng tài chính với Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) về thực hiện dự án "chương trình phát triển DNVVN” được thực hiện từ năm 2008. Từ khi thực hiện chương trình đến nay đã cho vay 40 lượt doanh nghiệp, doanh số cho vay 11.545 triệu đồng, doanh số thu nợ 9.716 triệu đồng; dư nợ 1.278 triệu đồng với 6 doanh nghiệp còn dư nợ. Việc triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn hiện nay khó khăn do hạn mức cho vay thấp, lãi suất cho vay cao, không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

* Có 18.817 hộ còn dư nợ Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Là chương trình được NHCSXH tỉnh thực hiện từ năm 2009 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2012 đã hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình. Trong giai đoạn này đã cho vay 136.202 triệu đồng, xây dựng được 17.063 nhà ở cho hộ nghèo, đáp ứng đủ nhu cầu vốn của các hộ được phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2, đến nay, NHCSXH tỉnh đã cho vay 59.650 triệu đồng với 2.392 nhà ở được sửa chữa, xây mới. Tổng cộng toàn tỉnh đã cho vay xây mới 19.455 nhà ở cho hộ nghèo, doanh số cho vay 195.952 triệu đồng, dư nợ của chương trình đạt 190.261 triệu đồng với 18.817 hộ còn dư nợ.

* Dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) đạt trên 72 tỷ đồng. Theo NHCSXH tỉnh, nguồn vốn vay chương trình GQVL có hiệu quả rất tốt trong việc hỗ trợ vốn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút và tạo việc làm mới cho người lao động. Tuy nhiên, nguồn vốn tăng trưởng qua các năm rất thấp, nhiều năm gần đây, nguồn vốn không được tăng thêm; việc cân đối bố trí nguồn vốn chưa tương xứng với nhu cầu và tình hình thực tế. Giai đoạn 2002-2017, toàn tỉnh đã cho vay 11.839 lượt hộ, doanh số cho vay đạt 282.942 triệu đồng, doanh số thu nợ 232.996 triệu đồng; dư nợ 72.402 triệu đồng với 3.172 hộ còn dư nợ. Các địa phương thực hiện chương trình GQVL hiệu quả như: Kỳ Sơn, Lương Sơn, TP Hòa Bình...

 

                                                              Đ.T

Các tin khác


Huyện Yên Thủy huy động trên 117 tỷ đồng xây dựng NTM

(HBĐT) -Theo UBND huyện Yên Thuỷ, tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện trong năm 2018 là 117.678 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư từ chương trình 1.400 triệu đồng; vốn sự nghiệp từ chương trình 2.775 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 27.900 triệu đồng; vốn lồng ghép 23.760 triệu đồng; vốn tín dụng 54.867 triệu đồng; vốn người dân góp 6.976 triệu đồng.

Xã Trung Minh trên đường về đích nông thôn mới

(HBĐT) -Sau 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Trung Minh, TP Hòa Bình đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong đời sống người dân; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện. Bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị, an ninh trật tự ngày càng được củng cố, giữ gìn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Với quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trung Minh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Quản chặt, phát huy nguồn lực đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 26/7/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hòa Bình.

Phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Tử Nê (Tân Lạc)

(HBĐT) - Ngày sau phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Phong Phú, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Tử Nê.

Nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng

Với việc lọt vào nhóm 30 nước đứng đầu về khả năng tiếp cận tín dụng theo công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam từng bước được cải thiện và nâng cao. Ðể duy trì chỉ số này cũng như hướng tới các chỉ tiêu nhằm tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay, đòi hỏi những nỗ lực của không riêng ngành ngân hàng.

Khi người dân cùng đồng hành với hộ nghèo

(HBĐT) - Từ việc vận động các hộ tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” để mua bò sinh sản cho hộ nghèo nuôi, tính từ năm 2010 đến nay, bằng cách làm này đã có nhiều gia đình ở xã Phong Phú (Tân Lạc) từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững...