(HBĐT)-LTS: Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), bức tranh nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, KT-XH phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Nhận thức của người dân về xây dựng NTM đã thay đổi so với trước kia. Người dân thực sự là chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM tại địa phương. Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh  cùng các thành viên BCĐ thăm cơ sở sản xuất gỗ lũa xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn).                                  

P.V: Xin đồng chí chia sẻ về những kết quả nổi bật của tỉnh sau 10 năm xây dựng NTM?

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng: Trong 10 năm (2010-2020), khi có Chương trình MTQG về xây dựng NTM, thực hiện theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 7/6/2011 về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Trong 10 năm đã đạt được một số kết quả quan trọng. Về nhận thức đã xác định xây dựng NTM là sự phát triển tổng hợp gắn với nông nghiệp nông thôn và nông dân, tạo nên sự khởi sắc từ kinh tế đến xã hội. Hạ tầng nông thôn được đổi mới, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp. 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc có trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp cùng cách làm sáng tạo, linh hoạt của nhiều địa phương, nhất là vai trò chủ thể của người dân được phát huy, đến hết năm 2018, tỉnh đã có 63 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Thành phố Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về trước 2 năm so với kế hoạch. Dự kiến, đến hết năm 2019, huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh sẽ có 77 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bằng 40% tổng số xã trên địa bàn tỉnh; đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Bình quân tiêu chí NTM đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 10,6 tiêu chí/xã so với năm 2011. Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn được đầu tư. Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hoá như vùng sản xuất cây ăn quả có múi Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy; rau hữu cơ Lương Sơn; mía tím Tân Lạc, Cao Phong; dê, gà Lạc Thủy; cá sông Đà… Nhờ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm, tăng 23,7 triệu đồng/người so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 14,28%, giảm 17,23% so với năm 2011. So với các tỉnh vùng Tây Bắc thì tỉnh Hòa Bình đứng thứ nhất về chỉ tiêu số xã và đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí NTM.

P.V: Để thực hiện chương trình theo điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh đã linh hoạt trong chỉ đạo, đổi mới cách làm như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng: Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tỉnh đã có sự linh hoạt trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện chương trình. Theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã phân công các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở phụ trách địa bàn và từng tiêu chí để chỉ đạo đều, đầy đủ, đồng bộ các khâu từ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Củng cố xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở. Chủ động lồng ghép các chương trình, dự án và huy động nội lực trong nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Tập trung phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, mở rộng các mô hình kinh tế tập thể. Bởi mục tiêu chính của xây dựng NTM là nâng cao thu nhập cho người dân. Khi có thu nhập cao, các việc khác trong xây dựng NTM sẽ được đông đảo nhân dân hưởng ứng và làm theo. Như vậy, kết quả đạt được sẽ cao.

P.V: Xin đồng chí cho biết mục tiêu thực hiện xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, giải pháp nào để triển khai hiệu quả?

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng: Xây dựng NTM đang trở thành phong trào rộng khắp, tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 
Mục tiêu trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 84 xã đạt chuẩn NTM và huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM. Các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đảm bảo bền vững; gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh xây dựng NTM. Tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của các cấp ủy, chính quyền.

Giải pháp để đạt được mục tiêu này là: Trước hết, tỉnh sẽ vẫn kiên định với cách làm như trong giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tiếp tục phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”; "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; "Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp” và các cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và gắn với việc tổ chức thi đua, khen thưởng ở tất cả các địa phương. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hoà Bình; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án để triển khai các dự án chuỗi giá trị phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân các địa phương. 

Với sự chỉ đạo và những cách làm linh hoạt như vậy. Cùng với khí thế như hiện nay, tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ hoàn thành được mục tiêu đã đề ra.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


                                            Đinh Thắng(thực hiện)

Các tin khác


Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia ước đạt trên 99%

(HBĐT) - Theo báo cáo của Sở Công Thương, với dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 triển khai thi công giai đoạn I (2016 - 2018) trên địa bàn 10 xã của các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc và Đà Bắc với quy mô: Xây dựng mới 29,8 km đường dây trung áp; 17 trạm biến áp 35 (22,10)/0,4kV với tổng công suất 1.049VA; 55,19 km đường dây hạ áp và 1.350 công tơ với tổng mức đầu tư 70,589 tỷ đồng.

Hiệu quả bước đầu của mô hình sản xuất hữu cơ PGS Kim Bôi

(HBĐT) - Dự án "Nâng cao năng lực tự quản tại cộng đồng” do tổ chức Bánh mì cho thế giới (BfdW) triển khai thực hiện từ năm 2017 tại 4 xã: Nuông Dăm, Vĩnh Tiến, Bình Sơn, Cuối Hạ (Kim Bôi) với tổng nguồn vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng. Dự án đã triển khai nhiều tiểu dự án nhằm hỗ trợ địa phương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác, giải quyết vấn đề việc làm, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mô hình sản xuất hữa cơ PGS là một trong những tiểu dự án thiết thực, hiệu quả.

Lãi suất tăng cao, tiền gửi vào ngân hàng tăng đột biến

Ước tính đến cuối tháng 8.2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Hà Nội đạt mức tăng 8,46%, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng tới 9,16%.

Bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế tập thể

(HBĐT) - Ngày 22/8, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2019 cho 200 học viên là lãnh đạo và chuyên viên các Phòng NN&PTNT, Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng; lãnh đạo xã và cán bộ công chức phụ trách công tác phát triển KTTT các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bàn giải pháp “thúc” tiến độ thi công đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1

(HBĐT) - Ngày 21/8, đoàn công tác của Sở GTVT phối hợp với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy và các đơn vị liên quan đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm do Sở GTVT làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đến cuối năm nay phải hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Xã Tân Thành đẩy mạnh trồng cây có múi

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Thành (Lương Sơn) đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Trong đó, cây ăn quả là một trong những hướng phát triển, diện tích ngày càng được mở rộng, hình thành vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo quy trình VietGAP, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục