(HBĐT) - Xác định rõ sự cần thiết phải tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, thời gian qua, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố rà soát quỹ đất, xác định các khu có lợi thế để bố trí sử dụng vào các mục đích dịch vụ thương mại, nhà ở nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất (SDĐ), tăng thu cho NSNN. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ trên địa bàn.

Thử nghiệm tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói Tiếng Việt (Viettel)


Sở TN&MT đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bố trí các khu đất trên trong Kế hoạch SDĐ năm 2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ, giao đất theo quy định. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, rà soát, thu hồi đất các dự án đã được giao đất, nhưng chậm triển khai thực hiện để giao cho các nhà đầu tư có tiềm năng.

Theo số liệu báo cáo của Sở TN&MT, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 713 doanh nghiệp được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đang sử dụng 1.056 khu đất, với diện tích gần 17.000 ha để thực hiện các dự án đầu tư. Qua rà soát xác định, có 43 dự án với diện tích 263,44 ha đã hết hạn SDĐ nhưng không được gia hạn. Sở TN&MT đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện thu hồi để quản lý, tổ chức đấu giá quyền SDĐ theo quy định.

Sở TN&MT cũng luôn phối hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất nhưng chưa triển khai, chậm triển khai thực hiện. Theo đó đã quyết định chấm dứt đầu tư 21 dự án có SDĐ với diện tích khoảng 265 ha. Sở TN&MT đã có văn bản thông báo gửi các công ty, yêu cầu thực hiện xử lý tài sản đầu tư dự án trên đất theo quy định tại khoản 2, Điều 15b, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 6/1/2017 của Chính phủ. Đến nay, đã thu hồi đất giao cho nhà đầu tư mới 2 dự án, diện tích 38,6 ha. Có 15 dự án với diện tích 92,6 ha đã đến hạn thu hồi đất, Sở TM&MT đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ thu hồi đất; 1 dự án đã đề nghị UBND tỉnh chấm dứt quyết định cho thuê đất, diện tích 110 ha. Còn 3 dự án, diện tích khoảng 24 ha đang xử lý bán tài sản theo quy định. Hiện có 26 dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, Sở KH&ĐT đang xem xét gia hạn hoặc chấm dứt đầu tư, trên cơ sở đó sẽ xử lý thu hồi đất theo quy định. Bên cạnh đó, hàng năm, Sở TN&MT đều kiểm tra việc quản lý SDĐ của các dự án theo kế hoạch thanh, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Cục Thuế và UBND các huyện, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp SDĐ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát xây dựng danh mục dự án; xây dựng cụ thể lộ trình, thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý của từng dự án; giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nội dung công việc của từng dự án.

Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5177, ngày 16/8 về việc thực hiện các dự án thu tiền SDĐ theo tiến độ, gồm 40 khu đất, diện tích 20,73 ha, ngành chức năng đã thực hiện đấu giá giao đất có thu tiền SDĐ 22 khu, diện tích 10,79 ha. Còn lại 18 khu, diện tích gần 10 ha chưa hoàn thành GPMB, chưa xác định giá khởi điểm, đang tiếp tục triển khai để đấu giá trong năm nay. Tháng 10/2019, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 1658 thực hiện các dự án thu tiền SDĐ năm 2020 theo tiến độ, gồm 45 khu với diện tích 131 ha thực hiện đấu giá và 13 dự án nhà ở, khu dân cư diện tích gần 349 ha.

Năm 2020, UBND tỉnh có Công văn số 254, ngày 27/2 về thực hiện các dự án thu tiền SDĐ năm 2020 theo tiến độ. Theo đó, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lập danh mục các dự án, khu đất có khả năng thực hiện đấu giá quyền SDĐ, giao đất có thu tiền SDĐ. Qua đó xác định 77 khu với diện tích 183,26 ha khả năng thực hiện đấu giá quyền SDĐ và 10 khu, diện tích 6,6 ha thực hiện giao đất có thu tiền SDĐ. Để đảm bảo thời gian theo kế hoạch, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc các sở: TN&MT, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ dự án thu tiền SDĐ, đấu giá quyền SDĐ các năm 2019, 2020 theo tiến độ đã giao.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, việc tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bởi quá trình SDĐ của nhiều hộ phức tạp, nguồn gốc không rõ ràng. Công tác bồi thường GPMB liên quan đến nhiều cấp, ngành, lĩnh vực, nhất là liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân nên trong quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc. Ngoài ra, công tác GPMB tạo quỹ đất sạch được thực hiện theo trình tự chung theo quy định về các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Chưa có sự gắn kết, đồng bộ, liên thông, quy định chính sách cụ thể trong việc tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư...

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất ban hành quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý, khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư, tạo nguồn thu NSNN, phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch GPMB tạo quỹ đất sạch đối với các dự án trọng điểm. Tập trung chỉ đạo thực hiện, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Quy định cụ thể về thời gian, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện GPMB; giao chỉ tiêu về GPMB cho UBND các huyện, thành phố. Tăng cường thanh, kiểm tra, đề xuất thu hồi các quỹ đất dôi dư, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả của doanh nghiệp, quỹ đất thu hồi do các cá nhân, tổ chức lấn chiếm. Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo, kịp thời thực hiện bồi thường, GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí đưa vào khai thác sử dụng, qua đó tăng thu cho NSNN.


Bình Giang


Các tin khác


Thiết thực hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình, trong đó xác định 6 mục tiêu trọng tâm, 11 nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch. Các nội dung trọng tâm của chương trình được đẩy mạnh thực hiện, mang lại kết quả rõ nét.

Thúc đẩy thị trường đầu ra bền vững cho nông sản

(HBĐT) - Nông dân trong tỉnh đang triển khai thu hoạch các loại rau, củ, quả chính vụ. Việc tiêu thụ một số sản phẩm nông sản đầu vụ khá thuận lợi, nhiều loại được giá, được mùa. Tuy nhiên, để giá cả ổn định suốt vụ, có thị trường đầu ra bền vững là vấn đề tiếp tục được đặt ra.

Thủ tướng Chính phủ: Vùng KTTĐ phải đi đầu phục hồi phát triển kinh tế sau dịch

Sáng 26/5, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Lãnh đạo các địa phương trong vùng cần đề cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế vùng, không nên coi đây là sinh hoạt câu lạc bộ mà phải thực sự tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cả vùng, của đất nước và từng địa phương. "Không có địa phương nào có thể phát triển bền vững nếu các địa phương lân cận kém phát triển”.

Thành phố Hòa Bình tìm hướng phát triển kinh tế tập thể

(HBĐT) - Thời gian qua, triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, hoạt động kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn TP Hòa Bình đã có chuyển biến, tuy nhiên, chất lượng, quy mô, hiệu quả hoạt động chưa cao; cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX thiếu đồng bộ, nhất là chính sách tín dụng, vay vốn của các HTX gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ đạo phát triển KTTT TP Hòa Bình đang tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho kinh tế hợp tác, HTX.

Toàn tỉnh thu hoạch gần 30% diện tích lúa chiêm xuân

(HBĐT) - Các địa phương trong toàn tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ chiêm xuân. Theo Sở NN&PTNT, hiện, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 4.000 ha trên diện tích 15.403 ha, đạt gần 30% tổng diện toàn vụ, tập trung chủ yếu ở các huyện: Lạc Thủy, Kim Bôi, TP Hòa Bình, Lương Sơn…

UBND tỉnh đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng

(HBĐT) - Ngày 26/5, UBND tỉnh tổ chức họp đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, dự án do các sở, ngành, UBND huyện làm chủ đầu tư, gồm: NN&PTNT, Y tế, GD&ĐT, UBND huyện Lương Sơn, Mai Châu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục