(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V đề ra, góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT), HTX phát triển nhanh, bền vững. Số lượng, chất lượng hoạt động của HTX, tổ hợp tác (THT) được tăng lên. Các HTX hoạt động đúng bản chất, tập trung hỗ trợ kinh tế hộ thành viên; cán bộ quản lý HTX tâm huyết, giàu kinh nghiệm, nhạy bén với thị trường. Nhờ vậy, đời sống thành viên, hộ thành viên được cải thiện, góp phần giảm nghèo tại địa phương.


Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (ngoài cùng bên phải); Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tỉnh tham gia "Tuần lễ nông sản, thực phẩm tỉnh Hòa Bình năm 2019" tại hệ thống Saigon Co.op Hà Nội.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh thành lập mới 113 THT, trung bình mỗi năm thành lập 22 THT (vượt 5,6% chỉ tiêu nghị quyết) và 56 HTX (vượt 274,6% chỉ tiêu nghị quyết). Hiện, toàn tỉnh có 198 THT (tăng 59,68% so với năm 2015), thu hút trên 7.000 lao động và hộ gia đình; 387 HTX (tăng 8,71%) với 12.638 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho 21.600 lao động. 100% HTX hoạt động đúng quy định của Luật HTX năm 2012, bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, hiệu quả.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua, các HTX, THT tích cực huy động vốn, ứng dụng KH-KT vào sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, một số HTX hướng tới xuất khẩu… Hàng hóa của THT, HTX có sức cạnh tranh cao. Doanh thu bình quân của 1 THT đạt 580 triệu đồng/năm (tăng 16,93%); thu nhập bình quân của người lao động khoảng 1,4 triệu đồng/tháng (tăng 55,5%). Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt 3.240 triệu đồng/HTX (tăng 1.128,6 triệu đồng). Lãi bình quân đạt 402 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của người lao động đạt 4 triệu đồng/tháng.

Cùng với sự phát triển vững mạnh của HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản và HTX phi nông nghiệp, hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động chuyên nghiệp. Toàn tỉnh có 3 QTDND đang hoạt động. Các QTDND có 5.800 thành viên, 38 lao động thường xuyên. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt 76%; thu nhập bình quân 7 triệu đồng/ người/tháng. Tổng số vốn hoạt động của các QTDND là 561,872 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 2 Liên hiệp HTX, gồm: Liên hiệp HTX cam và cây ăn quả có múi tại Cao Phong và Liên hiệp HTX Việt Nam.

Thời gian qua, KTTT, HTX của tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương. Liên minh HTX tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt đưa KTTT, HTX phát triển; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT; tham mưu xây dựng đề án "Xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, được BCH Đảng bộ tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 29/5/2017. Phối hợp với các sở, ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh triển khai Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của phát triển KTTT, HTX. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, trong đó Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện tốt Kế hoạch số 162/KH-UBND về thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại HTX; đã có 17 cán bộ trẻ về làm việc tại 13 HTX trong năm 2019 và 2020. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu cho các HTX với sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, siêu thị trong nước.

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh quan tâm hỗ trợ HTX tiếp cận KH-CN như hỗ trợ tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu sản phẩm; đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh thực hiện thành công đề tài khoa học cấp tỉnh về "Đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề ra các giải pháp để phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đề tài được ứng dụng để xây dựng thành công mô hình chuỗi giá trị cây có múi tại HTX NN&TM Mường Động (Kim Bôi). Chủ trì triển khai 2 dự án chuỗi giá trị cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020 gồm: Dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả và dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã khẳng định được vị thế, phát huy tốt vai trò đại diện cho HTX tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên; triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, tạo mối liên kết chặt chẽ về nghiệp vụ với các huyện, thành phố. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa, góp phần phát triển KT-XH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thể hiện ở một số HTX năng lực nội tại và quản trị yếu, cơ sở vật chất còn kém, sản phẩm chưa có sức cạnh tranh cao; mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều. Khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng và các chính sách hỗ trợ của HTX hạn chế. Mô hình HTX kiểu mới chưa thu hút được nhiều lao động chất lượng cao… Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số THT, HTX còn thiếu chủ động, chưa thực sự quyết liệt tìm giải pháp phát triển, chậm thích ứng với môi trường kinh tế hội nhập. Đội ngũ cán bộ quản lý của một số HTX trình độ quản lý hạn chế. Sự liên kết, hợp tác giữa HTX với thành viên, giữa các HTX với nhau và với các doanh nghiệp thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh đặt ra mục tiêu phát triển KTTT, HTX nhanh và bền vững cả về số lượng, chất lượng với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh và phát triển bền vững; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh, của vùng và cả nước. Đẩy mạnh phát triển HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn; chú trọng phát triển HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị; phấn đấu đưa KTTT, nòng cốt là HTX ngày càng đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH, xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo.

Để đạt được mục tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh về chính trị, thống nhất mục tiêu, định hướng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2020-2025. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển. Liên minh HTX tỉnh mong muốn Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đưa chỉ tiêu, nội dung về phát triển KTTT vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Với tinh thần quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững KTTT, HTX và xây dựng Liên minh HTX tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao để đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Trần Văn Thành 
 Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh 


Các tin khác


Mường Bi đổi mới

(HBĐT) - Cùng với vẻ đẹp bình yên, vùng đất cổ Mường Bi (Tân Lạc) hôm nay còn là bức tranh trù phú với những sườn đồi bưởi đỏ, bưởi da xanh sai trĩu quả, những con đường bê tông điểm tô sắc hoa rực rỡ dẫn bước du khách đến điểm du lịch cộng đồng... Từng bước khắc phục khó khăn, mạnh dạn đổi mới để tạo những bước đột phá trong phát triển KT - XH, Tân Lạc đã, đang có những chuyển mình mạnh mẽ để từng bước trở thành huyện khá của tỉnh.

Tinh thần vượt khó ở xã vùng cao Mường Chiềng

(HBĐT) - Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp, không ít người đã ví von Mường Chiềng là "thị trấn” của các xã vùng cao huyện Đà Bắc. Những đổi thay đó là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đổi mới tư duy lãnh đạo - yếu tố dẫn đường trong phát triển tam nông giai đoạn 2010 - 2020 

(HBĐT) -  Hơn 10 năm qua, ghi nhận những chuyển động tích cực trong khu vực tam nông với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, mỗi địa phương lại có cách cụ thể hóa khác nhau để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vận dụng linh hoạt, hiệu quả những quyết sách mang tính cách mạng.

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 35,6 tỷ đồng

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên 2,3 tỷ đồng (đạt 66,9% chỉ tiêu giao). Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 970 triệu đồng, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên 370 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn Quỹ HTND lên 35,697 tỷ đồng.

11 mẫu nông, lâm, thủy sản vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, đơn vị chức năng thuộc Sở NN&PTNT đã tổ chức lấy 68 mẫu nông, lâm, thủy sản kiểm định chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), bao gồm: 3 mẫu thịt lợn; 8 mẫu thủy sản; 1 mẫu thịt gà; 3 mẫu quả; 13 mẫu rau; 4 mẫu giò; 2 mẫu đậu phụ; 3 mẫu nước chấm; 8 mẫu muối, bột canh; 4 mẫu đường; 6 mẫu cà phê; 1 trà cà gai leo; 5 mẫu chả cá; 3 mẫu xúc xích; 2 mẫu nem chua; 1 mẫu chả bò; 1 mẫu chả mực.

8 tháng, 219 doanh nghiệp thành lập mới

(HBĐT) - Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 300 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục