(HBĐT) - Từ chỗ tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (GNVĐTC) khá thấp, đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã được 62%, đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ (TTCP) yêu cầu đến ngày 30/9/2021, giải ngân phải đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn (KHV) TTCP giao từ đầu năm. Hòa Bình trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ GNVĐTC cao nhất cả nước, được TTCP biểu dương. Đây là sự nỗ lực vượt bậc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi xác định GNVĐTC là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021; kết quả đạt được phụ thuộc rất lớn vào vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.


Được kịp thời bố trí vốn đầu tư, dự án đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (TP Hòa Bình) đã đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

Quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch ĐTC vốn NSNN năm 2021 của tỉnh được TTCP giao 3.781 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn đã được HĐND tỉnh thông qua 4.086 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, UBND tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết kế hoạch VĐTC cho các dự án là 4.033,3 tỷ đồng, đạt 107% KHV TTCP giao, đạt 99% KHV HĐND tỉnh thông qua. Số KHV chưa giao chi tiết 53 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn thuộc lĩnh vực AN-QP, đang chờ Bộ KH&ĐT thông báo danh mục được TTCP cho phép giao vốn năm 2021. Ngoài ra, KHV năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2021 là 65,305 tỷ đồng; KHV năm 2020 nguồn vốn ngân sách T.Ư được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 là 425,111 tỷ đồng.

Thực tế những tháng đầu năm, GNVĐTC còn nhiều khó khăn, vướng mắc; thậm chí có những chủ đầu tư (CĐT) thực hiện trì trệ, dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp. Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh GNVĐTC. Cụ thể, ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, Ban quản lý (BQL) dự án chuyên ngành của tỉnh và các CĐT nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2021 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND, ngày 8/7/2021 thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong GNVĐTC. Tổ công tác của tỉnh đã tiến hành các cuộc kiểm tra đối với những dự án quan trọng, dự án chậm giải ngân, còn gặp nhiều khó khăn để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục. Định kỳ, UBND tỉnh tổ chức họp với các CĐT để rà soát, nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc khi triển khai GNVĐTC. Các CĐT cũng cam kết về tiến độ thực hiện.

Đối với những dự án chưa thể thực hiện giải ngân ngay, hoặc dự án đã hoàn thành không sử dụng hết KHV được giao, UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, cắt giảm KHV năm 2021 để bổ sung cho các dự án đang triển khai thực hiện, có khả năng giải ngân tốt và hoàn ứng trước ngân sách tỉnh. Từ ngày 25/8 - 30/9, UBND tỉnh đã 5 lần điều chỉnh KHV đầu tư năm 2021 với tổng số vốn 320,6 tỷ đồng.

Đối với các dự án ODA không thể thực hiện, giải ngân, theo tinh thần chỉ đạo của Phó TTCP Phạm Bình Minh tại Văn bản số 5515/VPCP-QHQT ngày 11/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1822/UBND-KTN, ngày 29/9/2021 báo cáo, đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch ĐTC năm 2021 nguồn vốn nước ngoài của tỉnh với tổng số vốn cắt giảm 397,9 tỷ đồng.

Những kết quả đáng ghi nhận

Với sự chỉ đạo ráo riết, linh hoạt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc có trách nhiệm của các CĐT, tính đến ngày 30/9, đối với KHV ĐTC năm 2021, tổng số vốn đã giải ngân được 2.335 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch TTCP giao, đạt 58% KHV được UBND tỉnh giao chi tiết cho các dự án. Cụ thể, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 1.617,7 tỷ đồng, đạt 75% KHV TTCP giao, đạt 66% KHV được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án. Vốn ngân sách T.Ư trong nước giải ngân 462 tỷ đồng, đạt 52% KHV TTCP giao, đạt 55% KHV UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án. Vốn ODA giải ngân 255,3 tỷ đồng, đạt 35% KHV giao.

Đặc biệt, có 14 CĐT tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn cam kết. Điển hình như UBND huyện Đà Bắc, tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9 đạt 100%, tỷ lệ cam kết giải ngân đến ngày 30/9 đạt 100%; UBND huyện Lương Sơn giải ngân đạt 93%, cam kết 87%; UBND huyện Yên Thủy giải ngân đạt 100%, cam kết 96%; BQL dự án các công trình giao thông giải ngân đạt 89%, cam kết 84%; Sở GTVT giải ngân đạt 99%, cam kết đạt 94%. Tuy nhiên, cũng có 3 CĐT tỷ lệ giải ngân không đạt theo cam kết là: UBND huyện Cao Phong, Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT.

Trao đổi về nhiệm vụ GNVĐTC, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: 9 tháng qua, chúng ta đã cơ bản giải ngân được KHV giai đoạn 2016-2020 chuyển sang. Hiện còn 720 tỷ đồng KHV năm 2021, gồm 35 danh mục công trình. Tới đây, Sở KH&ĐT sẽ mời tất cả các CĐT tới thảo luận, có phương án tính toán làm sao từ nay đến cuối năm vừa phê duyệt dự án, vừa lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện để giải ngân được hết nguồn vốn này. Trong quá trình thực hiện có những dự án sẽ cân đối khả năng, nếu không đáp ứng được thì Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh trong việc giao vốn để thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá về công tác GNVĐTC, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh nhấn mạnh: Tính đến ngày 30/9, tỉnh nằm trong tốp 11 địa phương trên cả nước có tỷ lệ giải ngân tốt. Kết quả này là sự quyết liệt chỉ đạo, nắm rất sát tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và sự quyết tâm cao của các CĐT. Tuy vậy, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm còn khá nặng nề, cần sự nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của TTCP, của Tỉnh ủy là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Các ngành chức năng, địa phương tăng cường nắm tình hình, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện và GNVĐTC.

 


Hoàng Nga


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu bằng việc giữ vững các tiêu chí và triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao đến 10/10 xã. Theo đó, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong toàn huyện.

Chuyển đổi trên 2.000 ha đất lúa kém hiệu quả

(HBĐT) - Trong năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh ước đạt 120 nghìn ha, trong đó, diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 70 nghìn ha, sản lượng đạt 36 vạn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt trên 140 triệu đồng.

Bộ Tài chính: Nhân viên ngân hàng ép khách mua bảo hiểm là trái pháp luật

Bộ Tài chính nhấn mạnh trước hiện tượng nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm công ty dầu khí Zarubezhneft

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 2/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm trụ sở công ty dầu khí Zarubezhneft và gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia Nga công tác trong Liên doanh dầu khí Viesovpetro nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Xuất khẩu lô sản phẩm măng chế biến sang thị trường Hà Lan

(HBĐT) - Ngày 2/12, Sở NN&PTNT phối hợp với Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), Công ty Cổ phần Kim Bôi (Khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thuỷ) tổ chức lễ xuất hàng lô hàng sản phẩm măng chế biến xuất khẩu sang thị trường Hà Lan. 

Dẻo, thơm khoai sọ Phúc Sạn

(HBĐT) - Dịp cuối năm là thời điểm khoai sọ Phúc Sạn (Mai Châu) được thu. Đặc sản vùng cao này ngày càng được người tiêu dùng biết đến, tin tưởng lựa chọn bởi chất lượng thơm ngon.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục