Bài 2 - Quyết tâm mới, hướng đến mục tiêu cao hơn 
(HBĐT) - Với niềm tin, quyết tâm chính trị cao mới, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đang tiếp bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, đồng tâm, đồng sức phấn đấu đưa nhanh các Nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

 



Đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh.

Đánh giá đúng khó khăn, yếu kém 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá: Dù đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn chưa đạt như mong muốn, vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém cản trở, thách thức sự phát triển của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Cải cách hành chính chậm chuyển biến, môi trường kinh doanh chưa hấp dẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnhnằm ở tốp trung bình hoặc thấp. Hòa Bình chưa nhiều doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong triển khai dự án. 

Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệptỉnh cho rằng: Cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường của tỉnh còn chưa đáp ứng yêu cầu cho nhà đầu tư. Các quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực chưa đồng bộ, toàn diện, chưa có tầm nhìn chiến lược, gây rất nhiều khó khăn cho thực hiện dự án đầu tư. Việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư kể cả trong ngân sách và ngoài ngân sách chậm tiến độ. Từ chủ trương đến hiện thực các chỉ đạo về cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển còn một khoảng cách dài. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng nghiêm túc đánh giá là: Việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn. Lãnh đạo một số địa phương, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa sâu sát trong công việc, chưa kiên trì thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi, có việc chưa nghiêm. Chất lượng công vụ một số ngành, địa phương chưa cao.
 
Theo PGS, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ, tỉnh Hòa Bình tiếp giáp với Hà Nội và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô là lợi thế, những cũng là thách thức cho sự phát triển mạnh mẽ. Thực tế, các tỉnh có điều kiện thuận lợi như Bắc Giang kề cận Hà Nội hoặc Bình Dương sát thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh nhờ có cách đi riêng biệt. Đối với Hòa Bình muốn bứt phá trước hết phải có khát vọng phát triển mạnh mẽ. Khát vọng đó phải tạo sự chuyển động trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức, hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Tỉnh cần có giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược theo hướng riêng có, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng đi vào thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng tới kỹ năng người lao động; huy động các nguồn lực, phát triển các vùng động lực kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin, hạ tầng công nghệ số, phát triển đô thị, dịch vụ; cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường kinh doanh, phải thu hút được các tập đoàn mạnh, doanh nghiệp lớn về đầu tư phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch gắn với phát triển môi trường bền vững; phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập người dân... 

Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc thực tế, thách thức cần giải quyết quyết, đang có những khởi động tập trung giải quyết những nút thắt cản trở sự phát triển, tạo ra bứt phá mới trong những năm tới.

Đổi mới hành động, quyết tâm bứt phá

Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công trọn vẹn trên nhiều phương diện. Đại hội đánh giá, phân tích sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra bài học kinh nghiệm, những yếu kém cần khắc phục; lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, có khả năng quy tụ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân, cùng cộng đồng trách nhiệm với niềm tin đổi mới, phấn đấu vì sự phát triển tươi đẹp của tỉnh. Ngoài kết quả nổibật trong nhiệm kỳ qua, tư duy, khát vọng đổi mới đã dần hình thành và trở thành những hành động thiết thực. Trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bứt phá trong tương lai gần của tỉnh.

HuyệnLương Sơn đang phấn đấu trở thành vùng kinh tế năng động, đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí thị xã.Thành phốHòa Bình tập trung hỗ trợ các dự án đô thị, du lịch sinh thái chất lượng cao, xây dựng thành phố văn minh cửa ngõ vùng Tây Bắc… Huyện Lạc Thủy là huyện "miền xuôi” của tỉnh, sở hữu những thế mạnh riêng có về điều kiện thiên nhiên, cảnh quan, môi trường, được xác định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh đang hiện thực mục tiêu đến năm 2025 nằm trong tốp đầu phát triển kinh tế của tỉnh, trở thành huyện NTM vào năm 2021; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch đất đai, các quy hoạch ngành, lĩnh vực để huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng địa bàn huyện trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, phát triển mạnh dịch vụ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.Đà Bắc là huyện khó khăn bậc nhất tỉnh, địa hình rộng, núi non chia cắt, giao thông cách trở; giảm nghèo, cải thiện đời sống Nhân dân là vấn đề nan giải… Đảng bộ huyện đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, với khát vọng phát triển mới, khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, khắc phục sự cô lập; tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, cây dược liệu, chăn nuôi đại gia súc, khai thác lợi thế vùng hồ và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy đều xác định những mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện lộ trình xây dựng NTM, phấn đấu đạt mức phát triển trung bình của tỉnh. Các Đảng bộ Quân sự, Công an cũng đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác bảo đảm ANTT, nâng cao năng lực, tiềm lực QP-AN, bảo đảm môi trường ổn định để tạo đà phát triển kinh tế trong những năm tới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công trọn vẹn, thống nhất thông qua những mục tiêu phấn đấu cách mạng nhưng hoàn toàn khả thi, đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Trong đó, thu ngân sách 10.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ USD, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề rã hội… Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, với quan điểm không bỏ lỡ các cơ hội phát triển, Đảng bộ tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, tập trung giải quyết những khó khăn, nút thắt cản trở sự phát triển, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về KT-XH. Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch làm cơ sở để thu hút những doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án lớn có sức tác động lan tỏa mạnh mẽ; phân công trách nhiệm cụ thể hỗ trợ các công trình, dự án trọng điểm tháo gỡ khó khăn nhất là mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng sạch để chờ đón nhà đầu tư; kiến quyết xử lý những dự án không triển khai hoặc không triển khai không bảo đảm tiến độ cam kết, thay thế những doanh nghiệp nhà đầu tư yếu kém không đủ năng lực triển khai dự án; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cùng cộng đồng trách nhiệm với quyết tâm mới, khát vọng mới.

Các điều kiện hội tụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh đã có. Mục tiêu đã định hình, hướng đi đã rõ ràng, nội bộ đồng thuận, nguồn nhân sự tiếp tục được trẻ hóa, có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín với quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm kỳ đổi mới, bứt phá mạnh mẽ, toàn diện cho KT-XH của tỉnh. 


Nhóm PV Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính

Các tin khác


Thiêng liêng Trường Sa anh hùng

(HBĐT) - Ở quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, có những chàng trai "Tuổi 20 chưa từng hò hẹn/Trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi”. Thế nhưng, tay luôn chắc cây súng, thề chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tao nhã thú chơi chim cảnh

(HBĐT) - Buổi sáng ban mai trong lành, ngồi nhâm nhi tách trà, ly cà phê nóng, nhìn cây cỏ, hoa rừng thưởng thức tiếng chim hót líu lo, thánh thót thì thanh nhã, đẳng cấp nào bằng. Chẳng thế thú chơi chim, dưỡng chim giờ đã phát triển thành phong trào, ngày càng thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia, không kể giàu nghèo, bất kỳ những ai yêu thích chim đều khảo sát, tìm cho mình một loài chim làm bạn để trao gửi thương yêu, chăm chút. Có người mê tiếng hót du dương của họa mi, giọng luyến láy của khướu, có người lại yêu vẻ đẹp của những chú chích chòe lửa...

Dưới cờ Đảng tương lai sáng ngời

(HBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp với việc hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Trong những ngày diễn ra đại hội, cùng với các đoàn đại biểu dự đại hội, đoàn đại biểu tỉnh ta đã phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, góp phần vào thành công của đại hội.

Thủy điện Hòa Bình - công trình xuyên thế kỷ

(HBĐT) - Ngày 10/1/2021, trong ngày phát lệnh khởi công dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những công trình thủy điện trên dòng sông Đà là biểu tượng của sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước.

Chung một niềm tin

(HBĐT) - Tiết trời Hà Nội những ngày diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (Ðại hội XIII của Ðảng) se lạnh, song lòng người như ấm áp hơn, bừng lên không khí rộn ràng, phấn khởi chào mừng Ðại hội. Nơi đâu cũng rợp bóng cờ Tổ quốc, cờ Ðảng và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, đưa đất nước vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trọn niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đại hội XIII của Đảng, sự kiện trọng đại của đất nước đã chính thức khai khạc và đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Cán bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình phấn khởi, tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, lập thành tích chào mừng và đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công rực rỡ của đại hội, mở ra chặng đường phát triển mới, tương lai tươi sáng cho đất nước nói chung và Hòa Bình nói riêng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục