(HBĐT) - Đề án số 03 của Tỉnh ủy "Về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu” được ban hành ngày 14/1/2010. Theo đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh được thành lập do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng ban, với 24 thành viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy Mai Châu đã thành lập BCĐ cấp huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên ở 2 xã; rà soát, bố trí lại cán bộ chủ chốt có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực điều hành công tác và vận động quần chúng. Trong đó, chú trọng kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ.
Bài 2 - Hành trình của niềm tinĐược ngành VH-TT&DL tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hộ dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Triệu Kim Thắng cho biết: Qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Đề án số 03 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị 2 xã được củng cố, kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ngành, đoàn thể có hiệu quả; chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều mô hình KT-XH bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai tích cực, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong Nhân dân. Chất lượng GD&ĐT, y tế chuyển biến. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, du lịch duy trì, không ngừng phát triển, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. QP-AN thường xuyên được tăng cường, giải quyết cơ bản những tồn tại về an ninh, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH đảm bảo, nạn buôn bán, vận chuyển ma túy được kiềm chế. Đời sống Nhân dân cải thiện, từng bước nâng lên, đồng bào phấn khởi, tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương.

Từ năm 2010 trở về trước, số cán bộ ở 2 xã đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ không đáng kể. Riêng ở xã Hang Kia, đội ngũ cán bộ hầu hết chưa qua đào tạo, thậm chí nhiều người mới học hết THCS. Quá trình triển khai thực hiện, BCĐ đề án thấm nhuần và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”. Từ đó, công tác cán bộ luôn được quan tâm, chú trọng. Qua 10 năm, đa số cán bộ ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trong tổng số 22 cán bộ, công chức (CB, CC) xã Hang Kia, có 9 người trình độ đại học (chiếm 40,90%), 5 người trình độ cao đẳng (chiếm 22,72%), 6 người trình độ trung cấp (chiếm 27,27%); về trình độ lý luận chính trị, 12 người có trình độ trung cấp (chiếm 54,54%), 3 người trình độ sơ cấp (chiếm 13,63%). Đối với xã Pà Cò, có 12/21 CB, CC trình độ đại học (chiếm 57,14%), 2 người trình độ cao đẳng (chiếm 9,52%), 4 người trình độ trung cấp (chiếm 19,04%); về trình độ lý luận chính trị, 17 người trình độ trung cấp (chiếm 81%). Trong số đó có nhiều đảng viên trẻ giữ vị trí chủ chốt như đồng chí Khà A Lau, sinh năm 1984, được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; nhiệm kỳ 2015-2020, đảng viên Vàng A Váu, sinh năm 1986 được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia; nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng viên Sùng A Màng, sinh năm 1983 được giao trọng trách Chủ tịch UBND xã Pà Cò, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò...

Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia Vàng A Váu cho biết: Đến nay, Đảng bộ xã đã có 141 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết nạp được 12 đảng viên mới, đạt 150% so với nghị quyết. Từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ xã đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,1%.

Để củng cố chính quyền xã ngày càng vững mạnh, năm 2011, tỉnh đã tăng cường thêm mỗi xã 1 Phó Chủ tịch UBND xã, nhân sự là sĩ quan Công an huyện và Ban CHQS huyện; tháng 4/2015 điều động 3 đồng chí cán bộ Công an huyện làm Trưởng Công an 2 xã và 1 Phó trưởng Công an xã thường trực. Các đồng chí được điều động, tăng cường đều là người dân tộc Mông, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị, 2 xã còn được phân bổ, lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất. Giai đoạn 2010 - 2015, Nhà nước đã đầu tư trên 69 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sạch… Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Nhà nước và sự quan tâm của các sở, ngành, địa phương, Nhân dân 2 xã được hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh phân bổ, cấp trên 99 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng của 2 xã có bước phát triển khá, người dân trên địa bàn không chỉ xóa bỏ được cây anh túc mà còn xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như các gia đình: Vàng A Cấu - xóm Pà Khôm, Khà A Hờ - xóm Thung Ảng, Sùng A Dếnh - xóm Thung Mặn (xã Hang Kia) có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Xã Pà Cò có gia đình ông Sùng A Pha, Bí thư chi bộ xóm Chà Đáy tiên phong trồng chè Shan tuyết, cây ăn quả; gia đình Sùng A Sớ ở xóm Xà Lĩnh 1 bình quân mỗi năm thu hoạch trên 50 tấn ngô, ngoài ra phát triển đàn trâu, bò 34 con; gia đình Mùa A Chăng, xóm Xà Lĩnh 1 có đàn bò trên 80 con...

Đời sống người dân được nâng lên, các mặt văn hóa, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực. Từ năm 2017 đến nay, sau khi được phục dựng, 2 xã đã luân phiên tổ chức Lễ hội Gầu Tào vào dịp Tết Mông. Nghề dệt thổ cẩm, rèn nông cụ, làm giấy dó, các trò chơi dân gian, những nhạc cụ dân tộc, lời ca, điệu múa truyền thống được duy trì, phát triển, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trên địa bàn 2 xã đã có 7 hộ làm du lịch homestay, từng bước thu hút du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm. Theo đó, đến năm 2020, thu nhập bình quân ở xã Hang Kia đạt 25 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 28,32%; thu nhập bình quân đầu người ở xã Pà Cò đạt 13 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 21,7%. Trong đó, xã Hang Kia đạt 13/19 tiêu chí, xã Pà Cò đạt 12/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM.

(Còn nữa)

Đức Phượng


Các tin khác


Nhịp sống mới trên quê hương Mường Động

(HBĐT) - Bất kỳ ai, ngay cả những người dân địa phương cũng cảm nhận sự chuyển biến rõ rệt, chất lượng cuộc sống đi lên, quê hương Mường Động thay đổi từng ngày. Câu ca "Yêu nhau cho thịt cho xôi/ Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì” đến bây giờ vẫn là ký ức buồn, khó quên với biết bao người.

Thung lũng mai anh đào trên cung đèo Ô Quý Hồ

(HBĐT) - Từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1 là mùa lý tưởng nhất trong năm khi thung lũng mai anh đào nằm trên cung đường đèo Ô Quý Hồ, rất gần thị trấn Sa Pa (Lào Cai) bung nở rực rỡ. Giá rét của mùa đông khó cản được bước chân du khách háo hức khám phá những điều mới lạ và thung lũng mai anh đào đang là điểm đến cực kỳ hút khách.

Hạ Long… Tôi về đây nghe sóng

(HBĐT) - Trên chuyến xe về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), anh bạn đồng nghiệp ở Lai Châu lần đầu về với "Ha Long Bay” mở một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường viết về Vịnh huyền diệu này. Ca từ, giai điệu nghe thật da diết, khiến mọi người muốn được đến thật nhanh để hòa mình vào không gian tuyệt vời đó… 

Huyện Lạc Sơn: Nhiều vụ ly hôn sau ly hương

(HBĐT) - Những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Bùi Thị L. (SN 1993) và Quách Văn X. ở xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) chỉ kéo dài đến khi đứa con chào đời. Sau đó, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, người mẹ trẻ phải theo bạn đi làm công nhân tại các công ty trong và ngoài tỉnh. Cuộc sống xa nhà vốn dĩ cơ cực. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười con trẻ với người chồng nơi quê nhà mong chờ, chị L. lại thấy ấm lòng, không quản ngại khó khăn, tập trung làm việc, hàng tháng có tiền gửi về cho chồng con... Thế nhưng, những ước vọng về một cuộc sống đủ đầy của người phụ nữ trẻ ấy bỗng chốc bị sụp đổ, khi chị phát hiện người chồng ở nhà đã phụ tình...

Kích cầu du lịch Hòa Bình

(HVĐT) - Hoạt động du lịch của tỉnh đang phục hồi trở lại sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Đáng kể, từ quý III/2020, lượng du khách đến thăm quan, du lịch tại các điểm đến Mai Châu, Kim Bôi nhộn nhịp trở lại. Khu du lịch (KDL) hồ Hòa Bình, một trong những KDL trọng điểm cũng đón nhận những tín hiệu tốt về thị trường. Các chương trình, hoạt động mang tính chất kích cầu du lịch đã, đang được tỉnh triển khai, thực hiện nhằm xúc tiến quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hòa Bình.

Đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn

(HBĐT) - Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch, xây dựng nông thôn mới (NTM) đang là hướng đi đầy triển vọng. Những năm gần đây, nhiều địa phương và các doanh nghiệp, HTX, trang trại trong tỉnh đã chú trọng đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn (NN, NT). Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả trên diện tích canh tác, giải quyết việc làm, mang lại nguồn thu cho tổ chức, cá nhân và đóng góp cho kinh tế địa phương, mà đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nhiều miền quê.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục