(HBĐT) - Ba năm qua, với những kết quả nổi bật đạt được đã ghi nhận sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong. Trong đó, nổi bật là Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể gắn với kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, quyết tâm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (NQĐHĐB) huyện lần thứ XXVIII đi vào cuộc sống.


Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong thăm mô hình trồng cam ở thị trấn Cao Phong. 

Thời gian qua, BTV Huyện ủy Cao Phong đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm tiêu chí để đánh giá tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu đã mang lại chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ huyện xuống cơ sở.

 Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Cao Phong cho biết: Đảng bộ thị trấn đã xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH, BTV Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thị trấn đã huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đạt các tiêu chí đảm bảo phù hợp với cấp đô thị, xây dựng đô thị văn minh; tái cơ cấu ngành thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt khoảng 68,2 triệu đồng/năm. 

Thung Nai từng là xã diện khó khăn, tuy nhiên đã có được kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Bùi Văn Thoa, Bí thư Đảng ủy xã Thung Nai cho biết: Đảng bộ xã đã xây dựng, từng bước hoàn thiện quy chế làm việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xã đã chỉ đạo kiện toàn 100% Phó bí thư chi bộ là trưởng xóm, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiêu biểu như đồng chí Bùi Đình Khánh, Phó bí thư chi bộ xóm Tiện phối hợp tốt với các tổ chức chỉ đạo phong trào xây dựng NTM gắn với phát triển du lịch cộng đồng, cải thiện đời sống Nhân dân; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Thung Nai nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I, thể hiện sự nỗ lực vượt khó của thầy và trò nhà trường cũng như sự vào cuộc, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương. Xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2023. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ NQĐHĐB huyện lần thứ XXVIII đề ra, nhất là chương trình trọng tâm, đột phá như: Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và 3 đột phá chiến lược, gồm: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Huyện uỷ đã ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá đối với các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn năm 2023. Trên cơ sở đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy chú trọng triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ; đổi mới sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác phê bình, tự phê bình, kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. 

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐHĐB huyện, Cao Phong đã đạt được những kết quả quan trọng. Huyện có 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đều có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu NQĐHĐB khóa XXVIII đã đề ra. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chính quyền cơ sở, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của huyện và tỉnh. Kinh tế của huyện phát triển tương đối ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm. Tái cơ cấu ngành, lĩnh vực bước đầu hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, có giá trị thu nhập cao gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, duy trì, giữ vững Chỉ dẫn địa lý và thương hiệu cam Cao Phong.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Du lịch có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt và vượt dự toán giao hàng năm. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, có trạm y tế; 100% hộ dân được sử dụng điện; 96,6% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến; hộ nghèo còn 6,69%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng” hoặc tình huống phức tạp về an ninh trật tự. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Dù đạt được những kết quả quan trọng, song Cao Phong cũng gặp những khó khăn, đặc biệt là nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng hạn chế, đời sống Nhân dân ở vùng khó khăn còn chậm được cải thiện… Trên cơ sở thực tế, Huyện ủy đã đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu NQĐHĐB huyện lần thứ XXVIII.

Huyện ủy Cao Phong tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; triển khai toàn diện giải pháp về xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong tư duy, hành động, trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá. Đặc biệt, tập trung thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tái canh cây có múi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn diện, theo hướng hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với đổi mới hình thức sản xuất.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXVII) về phát triển du lịch huyện Cao Phong giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện Đề án phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện theo Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện; tăng cường phối hợp ngành liên quan thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, liên huyện, giao thông nông thôn, hạ tầng công nghiệp, điểm du lịch. Tiếp tục triển khai các giải pháp trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, góp phần phát triển KT-XH vùng đất Mường Thàng bền vững.


Hương Lan

Các tin khác


Hành trình thoát nghèo vùng khó: Bài 1 - Ở "vùng lõi nghèo” Đà Bắc

(HBĐT) - Hầu hết các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), tỷ lệ hộ nghèo áp dụng chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2022 còn khoảng 35%; điều kiện địa hình chia cắt lại nằm trong khu vực trọng điểm thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, huyện Đà Bắc là "vùng lõi nghèo”. Giai đoạn 2021 - 2025, nơi đây được công nhận là một trong 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trên cả nước theo Quyết định số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã ĐBKK.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh

Bài 5 - Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ
(HBĐT) - Sau nửa đầu nhiệm kỳ quyết liệt thực hiện các giải pháp mang tính chiến lược, đột phá, công tác cán bộ (CB) của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tuyển dụng đúng quy định; nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả căn cứ bằng sản phẩm cụ thể; luân chuyển CB được đẩy mạnh; quan tâm bổ nhiệm CB trẻ, CB nữ, CB người dân tộc thiểu số; quy hoạch CB được tiến hành đồng bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu; công tác bổ nhiệm và giới thiệu CB ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ… Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là cấp chiến lược vẫn còn nhiều hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh

Bài 4 - Cán bộ tỉnh theo dõi xã - bước đột phá chưa có tiền lệ
(HBĐT) - Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ, 1 trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên là tình trạng "quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân". Thực trạng này được nhận định đã và đang tồn tại tại tỉnh ta. Do đó, Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy quy định "CB lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn” được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ trong công tác CB.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh

Bài 3 - Giải quyết vấn đề thiếu hụt cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy, số lượng cán bộ (CB) trẻ, CB nữ, CB là người dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là CB trẻ, CB nữ diện cấp ủy quản lý của tỉnh ta hiện nay còn khiêm tốn. CB trẻ diện BTV Tỉnh ủy quản lý chỉ chiếm 4,7%; nữ chiếm 17,7%. CB trẻ diện BTV Huyện ủy quản lý chiếm 25%, là nữ chiếm 20,5%; đến cuối năm 2025, CB nữ còn 14,5%, CB trẻ dưới 40 tuổi chỉ còn chiếm 0,9%. Những con số "biết nói” này cho thấy hiện trạng thiếu hụt CB nữ, trẻ đang diễn ra tại tỉnh ta. Đồng thời, đặt ra vấn đề lo ngại về sự chuyển tiếp CB thời gian tới.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh

 Bài 2 - Quyết liệt trong luân chuyển, điều động cán bộ


(HBĐT) - Một trong những hạn chế nổi lên trong công tác cán bộ (CB) đã được Tỉnh ủy chỉ ra từ đầu nhiệm kỳ đó là việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác chưa thực sự được quan tâm. Thực tế khi rà soát CB lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tại thời điểm tháng 5/2021, có đến 80 đồng chí được bổ nhiệm lại đến lần thứ 3; thậm chí có đồng chí được bổ nhiệm lại lần 4, lần 5. Lãnh đạo cấp phó thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 78 đồng chí đã được bổ nhiệm lại lần 2 và 13 đồng chí bổ nhiệm lại lần 3. Do đó, luân chuyển, điều động CB được xác định là việc cần làm ngay.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh


 Bài 1- Nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ (CB) là cái gốc của mọi công việc… Công việc thành công hay thất bại đều do CB tốt hay kém”. Trong văn kiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm được chỉ ra đầu tiên đó là "tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng… xây dựng đội ngũ đảng viên và CB các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Điều này đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ (CTCB). Thực hiện NQĐH XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hàng loạt giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá, chiến lược đã được tỉnh ta triển khai để khắc phục những yếu kém trong CTCB. Từng bước xây dựng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục