Gia đình hạnh phúc chúng ta

Có từ truyền thống ông bà xưa xa

Ba đời vẫn sống một nhà

Nết ăn, nết ở vẫn hòa thuận nhau

Không ghen tỵ, không đối đầu

Thương nhau rất mực tình sâu, nghĩa đầy

Ngẫm trong hạnh phúc xưa nay

Tự mình xây đắp, tự tay tạo thành

Đừng đổ tại đất không lành

Do tâm ta ở mỏng manh không dày

Hạnh phúc đâu phải gặp may

Đấu tranh vật lộn cũng đầy gian nan

Gia đình hạnh phúc Việt Nam

Muốn được êm ấm trong toàn quốc gia

Trước tiên là ở trong nhà

ông bà, cha mẹ luôn là tấm gương

Không bạo lực, sống yêu thương

Sống bình đẳng, sống luôn thường vị tha

Sống vui, sống thật chan hòa

Sống không gia trưởng, một nhà vui thay

Khuyên con, dạy cháu điều hay

Cháu ngoan, học giỏi vui thầy, vui cô

Xứng đáng con cháu Bác Hồ

Tâm hồn già - trẻ bấy giờ thảnh thơi

Gia đình hạnh phúc tuyệt vời

Nhân ra xã hội đẹp lời Bác khuyên.


         Mai Đại Xá

 


 

Các tin khác