Dòng người lặng lẽ về dâng hương

Kính cẩn nghiêng mình lòng nhớ thương

Chiến thắng vinh quang, anh nằm lại

Tuổi đôi mươi khí phách kiên cường

Những người con dòng giống Lạc Hồng

Nơi chiến hào gan dạ xung phong

Chí căm hờn dâng lên nòng súng

Thẳng đồn thù đồng loạt tiến công

Vì quê hương dâng hiến tuổi xuân

Để mẹ hiền Tổ quốc bình yên

Giành chân lý tự do - độc lập

Trang sử vàng sáng mãi tên anh

Hai bảy tháng bảy ngày tri ân

Liệt sỹ anh hùng chạnh lòng dân

Nén nhang thơm thắp từng phần mộ

Cầu phù hộ đất nước trường xuân

Tên các anh thành bản trường ca

Vọng từ đất liền ra đảo xa

Trên cánh đồng xanh tươi bát ngát

Trang sách con thơ đến mọi nhà.

 

                                                          Hoàng Hữu Phàn

 


 

 

Các tin khác