Rạ mới đưa mùi thơm gió quê

Ngõ xóm xôn xao mùa lại về

Trâu nhàn đủng đỉnh nhai rơm mới

Thôn nữ nhoẻn cười nghiêng nón che

Đường quê núc nỉu xe chở thóc

Sân đình rộn rịp tiếng máy reo

Nhà ai nổi lửa thơm mùi khói

Mắt lão răn reo rạng nét cười.

 

Lê Thanh Hồng

 

Các tin khác