Vườn nhà ta mùa hoa muống trắng

 

Ngó cần chưa kịp bén bùn ao

 

Hương hồn mẹ hòa vào mưa, nắng

 

Bữa cơm chiều ngọt vị ca dao

 

Trời vẫn rộng như ngày còn mẹ

 

Gió vẫn xanh như gió thuở nào

 

Mẹ gánh cả mùa hoa muống trắng

 

Cả ánh chiều lên tận vì sao...

 

Hữu Thông

 

Các tin khác

Không có hình ảnh