Nhớ ngày liệt sỹ, thương binh 
Toàn dân đáp nghĩa thắm tình biết bao 
Công anh như núi non cao 
ơn này to lớn làm sao trả đầy 
Tấm quà thăm tặng hôm nay 
Mong lòng anh bớt nỗi này đau thương 
Một tay anh gửi chiến trường 
Thân còn nhiễm độc dị thường da cam 
Tưởng như đời đã phế tàn 
Tháng ngày gánh nặng đeo mang tật nguyền 
Thế mà mới đó hôm nay 
Vươn lên cuộc sống trở đầy niềm vui 
Anh đã dành lại tiếng cười 
Chung vui hạnh phúc cùng người vợ yêu 
Lòng anh vui biết bao nhiêu 
Bỏ công đào đắp sớm chiều gian nan 
Nay ao cá lượn từng đàn 
Lại thêm gà, vịt, ngỗng, ngan đầy chuồng 
Còn nuôi mấy chủ lợn mường 
Cuối năm thu hoạch cũng thường khá cao 
Có vườn cây, quả ngọt ngào 
Cam, hồng, mít, bưởi loại nào cũng mê 
Bản làng khen ngợi nào chê 
Người thương binh ấy không hề tàn phai 
Là lời Bác dạy hỡi ai! 
Tàn mà không phế chẳng sai chút nào.
 
Mai Đại Xá

 


Các tin khác