Tháng 7 lại về con ơi! 
Toàn dân đáp nghĩa, đền ơn tháng này 
Tháng 7 lại về con ơi! 
Mẹ nghe tiếng gió ngoài trời mưa ngâu 
Rơi vào suối vắng, rừng sâu 
Cầu con của mẹ ở đâu mau về 
Tháng 7 lại về con ơi! 
Mưa ngâu vẫn rắc khắp nơi ngoài đồng 
Mẹ gọi con có nghe không! 
Họ hàng ai cũng nóng lòng mong con 
Con vì đất nước, vì non 
Hy sinh xương máu thương con mẹ chờ 
Con là bộ đội Cụ Hồ 
Đã tô trang sử màu cờ thắm hoa 
Tô đẹp đất nước thêm ra 
Vẻ vang khúc hát bài ca anh hùng 
Vươn ra nối những con đường 
Hội nhập quốc tế thị trường thông thương 
Điểm trang màu sắc quê hương 
Máu reo, nhịp búa, đồi nương xanh rờn 
Nay ngày đáp nghĩa, đền ơn 
Toàn dân uống nước nhớ nguồn nơi nơi! 
Tháng 7 nay đã về rồi 
Nhớ con liệt sỹ khấn lời mẹ mong 
Khói hương bay cuộn núi sông 
Thấy con trong bóng cờ hồng mẹ vui. 


                                                                      Mai Đại Xá

 

Các tin khác