Khập khiễng bên chân giả

 

Dầm ướt cơn mưa rào

 

Nâng bờ ao ngăn cá

 

Lắc rắc làn hoa cau

 

Nắng chiều nghiêng bóng lá

 

Anh tưới mát vườn xanh

 

Cành cam buông trĩu quả

 

Nụ na thơm đầu cành

 

Gấc thả đèn lồng đỏ

 

Đu đưa giàn bí xanh

 

Đàn gà tơ tíu tít

 

Nhặt sâu ngoài gốc chanh

 

Chiều nay ngồi bên anh

 

Dưới vườn xanh yên ả

 

Hương quê thơm biếc lá

 

Mắt anh cười long lanh

 

Hữu Thông

 

 

Các tin khác