Anh vào lớp 6

Em gắng chạy theo

Trèo lên lớp...1!

Anh rèn ngón đàn

Xòe hoa, em múa

Đón ngày khai trường!

Thương mẹ vất vả

Bố ngoài Trường Sa

Mẹ gánh tất cả

Việc trường, việc nhà...

Xe nhường anh đi

Em còn bỡ ngỡ

Nán chờ mẹ đưa

Ba hồi trống báo

Rộn ràng trong tim...

Thắng quần áo mới

Thấy mình lớn thêm!

Một hồi trống gọi

Mẹ ơi, nhanh lên!

Cờ, hoa tươi rói

Về trường mở hội!


Trần Huy

Các tin khác

Không có hình ảnh