Cách mạng thángTám năm xưa

 Nhân dân vững bước dưới cờ quang vinh

 Lời Bác kêu gọi toàn dân

 Súng ống, giáo mác xông lên diệt thù

 Tháng Tám cách mạng mùa thu

 Ngọn cờ kháng chiến Thủ đô gió ngàn

 Dân quân, du kích sẵn sàng

 Hậu cần lương thảo từng đoàn quân đi

 Toàn dân kháng chiến trường kỳ

 Việt Nam độc lập ngọn cờ tung bay

 Ba Đình rực nắng sớm nay

 Tuyên ngôn Độc lập đất trời nở hoa.

 

Lưu Đăng Hồng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh