Mồng hai tháng chín năm bốn lăm

Ba Đình đẹp nắng rực màu cờ

Lễ đại trang nghiêm vọng lời Bác

Đinh ninh tuyên: Độc lập - Tự do

Nước Nam mừng "đổi thịt thay da”

Hạnh phúc tươi vui đến mọi nhà

Đời đời ghi nhớ công ơn Bác

Nghĩa Đảng, tình dân biển bao la

Quốc khánh; chuông ngân khắp toàn cầu

Tiếng nói Việt Nam vọng năm châu

Độc lập chủ quyền nền chân lý

Lưu truyền con cháu muôn đời sau

Việt Nam kiêu hãnh đất anh hùng

Quân dân đoàn kết tận hiếu trung

Thi đua xây dựng nông thôn mới

Tô thắm quê hương, rạng non sông.

Hoàng Hữu Phàn

 


 

Các tin khác

Không có hình ảnh