Tân Lạc ơi!
Mới xa đã nhớ
Xóm nhà sàn bên núi Pó, núi nàng Tiên
Dãy nhà tầng Mường Khến nắng hồng lên
Đất chuyển vụ máy cày vang vách núi
Bưởi hồng đào bên lúa mới Mường Bi
Mùa xuân đến cồng chiêng mừng Khai hạ
Đón đông về khúc hát ngân nga…
Lũng Vân thắng giặc trời, Nam Sơn - chè bên suối
Thác Trăng neo câu hát ví của Mường
Mãn Đức, chợ Lồ, nấm hương, quả chín
Phong Phú, Đông Lai, thổ cẩm đến muôn phương
Nhớ Tân Lạc xưa gian khổ chiến trường
Cơm nếp thơm nuôi đoàn quân Tây Tiến
Rượu cần Tử Nê cũng vào trận chiến
Lũ quan Tây gục ngã trước men nồng
Tân Lạc hôm nay rực rỡ sắc hồng
Trai gái đất Mường xòe cong đêm hội
Mở cánh rừng xanh, vỡ con đường mới
Tân Lạc ơi, đẹp lắm sắc cờ bay.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác