Bảy ba năm chặng đường không nghỉ

Quân đội anh hùng, trọn nghĩa hiếu chung

Quân đội của dân, do dân, vì dân gánh vác

Thiên sử anh hùng, truyền thống ngợi ca.

Ba tư chiến sĩ xông pha

Đội giải phóng quân tiền thân của quân đội

Với súng trường, mã tấu, khải hoàn ca

Phá đồn thù Phai Khắt - Nà Ngần

Gậy tầm vông vung sáng chói anh hùng

Quân đội ta nay lớn mạnh vô cùng

Đánh giặc Pháp lẫy lừng năm châu,

địa cầu rung chuyển

Trận chiến anh hùng, chiến công nối chiến công

Năm 1972, ta đánh tan chiến dịch không quân

B.52 của Mỹ

Chiến dịch Hồ Chí Minh đất nước trọn niềm vui

Năm 1975, hòa bình kỷ nguyên mới sáng tươi

Quân đội kiến thiết dựng xây nước nhà

Bảo vệ biên giới - hải đảo quê ta

Bất khả xâm phạm tự do - hòa bình

Việt Nam đất nước anh hùng

Vượt đà phát triển không ngừng tầm cao

Dân giàu - nước mạnh biết bao

Vươn tầm thế giới ánh hào kỷ nguyên.

Bảy ba năm chặng đường không nghỉ

Quân đội anh hùng, trọn nghĩa hiếu chung

Quân đội của dân, do dân, vì dân gánh vác

Thiên sử anh hùng, truyền thống ngợi ca.

Bốn tư chiến sĩ xông pha

Đội giải phóng quân tiền thân của quân đội

Với súng trường, mã tấu, khải hoàn ca

Phá đồn thù Phai Khắt - Nà Ngần

Gậy tầm vông vung sáng chói anh hùng

Quân đội ta nay lớn mạnh vô cùng

Đánh giặc Pháp lẫy lừng năm châu,

địa cầu rung chuyển

Trận chiến anh hùng, chiến công nối chiến công

Năm 1972, ta đánh tan chiến dịch không quân

B.52 của Mỹ

Chiến dịch Hồ Chí Minh đất nước trọn niềm vui

Năm 1975, hòa bình kỷ nguyên mới sáng tươi

Quân đội kiến thiết dựng xây nước nhà

Bảo vệ biên giới - hải đảo quê ta

Bất khả xâm phạm tự do - hòa bình

Việt Nam đất nước anh hùng

Vượt đà phát triển không ngừng tầm cao

Dân giàu - nước mạnh biết bao

Vươn tầm thế giới ánh hào kỷ nguyên.

Nguyễn Phương Đông

 

 

 

Các tin khác