"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gian khổ cuộc đời ai gánh nặng bằng cha”
Thương con, cha chẳng nề hà
Còng lưng cày, cuốc đồng xa, ruộng gần
Đời cha nắng lửa, mưa dầm
Một đời lam lũ tảo tần vì con
Dù cho đất sỏi gót mòn
Thăng trầm, vất vả sắt son một đời.
Cha là điểm tựa trong tôi
Dắt dìu từng bước đường đời con đi
Đường trường trắc trở, hiểm nguy
Bóng cha, bóng núi con đi vững lòng,
Suốt đời vất vả ước mong
Cho con đôi cánh trời trong yên bình
Đạo con ơn nghĩa vẹn tình
Công cha, nghĩa mẹ sinh thành nặng mang.

 

 Nguyễn Phương Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác