Chao nghiêng vành nón lá
Em làm cỏ trên đồng
Nụ cười tươi rạng rỡ
Đôi má ai ửng hồng
Em người quê thôn dã
Nụ tầm xuân đôi mươi
Vành nón in bóng suối
Soi cả vào bóng tôi
Để lòng ai nghiêng ngả
Để lòng ai nhớ nhau
Cuối mùa xuân sang hạ
Gặp em mới lần đầu
Lòng tôi sao nghiêng ngả
Nhớ vành nón của ai
ơi những cô thôn nữ
Quê hương ta tuyệt vời.

Lưu Đăng Hồng

 

 

Các tin khác