(HBĐT) - Mấy năm lên phố xa quê

Nhớ sao hương lúa thơm về đêm sâu

Nhớ hoàng hôn tím sắc màu

Thả vào ngọn gió xanh câu ví Mường

Nhớ canh cua ngọt quê hương

Ngọn mồng tơi nối con đường vào thôn

Dáng anh, dáng chị sớm hôm

Mồ hôi nhuộm nắng đường trơn nương đồi

Măng luồng đồi đất non tươi

Trái thơm thu, hạ vàng đồi ngô xuân

Chim về đầy tiếng suối ngân

Nhớ quê nên vẫn thấy gần bên quê.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác