(HBĐT) - Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư T.ư Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 121 về việc thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư T.ư Đảng.


Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ thực hiện tốt các nội dung sau:

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW (khóa X); Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, Công văn số 279 của BTV Tỉnh ủy về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của CB, CC, VC.

- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ và chất lượng đảng viên. Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ; đảm bảo xây dựng và duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ.

Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát, tạo nguồn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Chú trọng kết nạp quần chúng ở những nơi chưa có đảng viên hoặc còn ít đảng viên, nhất là địa bàn khu dân cư và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện chặt chẽ, toàn diện công tác quản lý đảng viên; đảm bảo việc phân công công tác cho đảng viên phát huy được năng lực, trình độ và phù hợp với điều kiện của từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc, nhất là những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, các đồng chí mới được bầu làm bí thư chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố.

Thực hiện chặt chẽ việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy nơi cư trú với cấp ủy nơi công tác trong việc đánh giá, nhận xét đảng viên.

Tiếp tục duy trì, tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phân công đảng ủy viên cơ sở tham dự sinh hoạt chi bộ, chi ủy viên tham dự sinh hoạt tổ Đảng để kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên, đồng thời giúp đỡ chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo yêu cầu, đạt chất lượng và hiệu quả…

Thực hiện tốt hơn nữa công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm. Việc đánh giá cần bảo đảm khách quan, thực chất gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29, Công văn số 279 của BTV Tỉnh ủy và việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả: Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm.

Các chi ủy, chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần và thu nộp đảng phí hằng tháng...

Cải tiến việc ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết; nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm; nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được.

Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần sát với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; việc sinh hoạt chi bộ cần nêu cao trách nhiệm của CB, ĐV, đưa ra được các định hướng chỉ đạo giải quyết các mâu mắc phát sinh trong cơ quan, đơn vị, địa phương và có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH.

Xác định, lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ phải phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của cơ quan, địa phương…

Xác định, lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, của CB, ĐV, CC, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TS - VM. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, băn khoăn lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CB, ĐV, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ CB, ĐV của chi bộ.


P.V

Các tin khác


Xác định nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện uỷ Tân Lạc đã triển khai đến các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chuyên đề đạt trên 96%; cán bộ cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia đạt 100%. Cán bộ chưa là đảng viên tham gia đạt trên 75%. 100% cán bộ đăng ký học tập. Cán bộ, công chức cải tiến lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân. Nhờ đó, tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng cơ bản được khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương

Ban CHQS huyện Lạc Sơn: Học Bác việc chăm lo đời sống nhân dân bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Trong căn nhà kiên cố, khang trang tại xóm Bãi Cát, xã Yên Phú (Lạc Sơn), thương binh hạng 1/4 Bùi Văn Bủi ngậm ngùi: Ngôi nhà cũ của gia đình tôi đã cũ nát, xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng bản thân tôi là thương binh, kinh tế gia đình rất eo hẹp, thuộc diện hộ nghèo nên không có khả năng tự xây dựng nhà mới. Thật may mắn gia đình tôi được Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lạc Sơn xây tặng ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 70 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình đã bước sang một trang mới.

Mùa xuân Cụ Hồ

Trong cuộc đời 79 mùa xuân của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, có 30 mùa xuân "Tha hương”, cộng thêm hai mùa xuân vừa tha hương vừa nằm trong ngục Tưởng Giới Thạch. Trong 30 mùa xuân cách xa Tổ quốc ấy cũng có hai lần đón xuân tại nhà tù Víctoria ở Hồng Kông và 5 cái tết ở trên đất Liên Xô, chỉ có đọc sách mà không được hoạt động nhiều (từ năm 1934 đến năm 1938).

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", huyện Yên Thủy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, trường học, xóm, bản, khu dân cư xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Phụ nữ xã Hạ Bì học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã Hạ Bì (Kim Bôi) đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Huyện Lạc Thủy xây dựng, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Hơn 1 năm qua, các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn xây dựng mô hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó đã tạo nên luồng sinh khí mới trong sinh hoạt Đảng và đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của CB,ĐV và nhân dân bằng việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nề nếp trong cơ quan, đơn vị với những cách thức, nội dung phù hợp, sáng tạo và đạt hiệu quả cao. Đó là nhận xét của Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Thủy Bùi Văn Trường về kết quả sau hơn 1 năm thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 trong toàn huyện.