(HBĐT) - Thực hiện các khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, hành động, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.Công chức UBND thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã có nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục yếu kém trong công tác đánh giá cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; chú trọng công tác phê bình, tự phê bình trong Đảng, phát huy năng lực CB, ĐV, nhất là người đứng đầu trong xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề bức thiết từ thực tế. BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án, công trình quan trọng, có sức lan tỏa, thúc đẩy KT-XH trên địa bàn như: dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ (QL) 12B, đường nối đường Hồ Chí Minh với QL 12B đi QL1... Đặc biệt đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân bị ảnh hưởng ủng hộ chủ trương của Nhà nước bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Cánh Tạng trên địa bàn xã Yên Phú. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện có cách làm hiệu quả chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các dự án phát triển công nghiệp khu vực thị trấn Vụ Bản; kịp thời nắm bắt, xử lý hiện tượng mua gom    đất của các cá nhân ở khu vực Đồi Thung, xã Quý Hòa… Những việc làm cụ thể này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư quyết tâm thực hiện các dự án trên địa bàn, mở ra cơ hội phát triển mới cho huyện Lạc Sơn mà từ lâu nay vẫn được coi là vùng trũng thu hút đầu tư của tỉnh.

Hầu hết các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều xác định những đột phá làm theo lời Bác. Lương Sơn là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng phát sinh những vấn đề cần giải quyết, nhất là trong GPMB, thu hút các dự án đầu tư, xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện đã đề cao vai trò của CB, ĐV, người đứng đầu trong chỉ đạo các nhiệm vụ cải cách hành chính, tổ chức đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhà đầu tư, giải quyết kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp và người dân, nâng cao hiệu quả chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Theo đó, huyện đã chỉ đạo thành công 2 nhiệm vụ quan trọng là xây dựng NTM và thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, về sớm hơn 1 năm so với nghị quyết của Tỉnh ủy, mở ra cơ hội lớn để tiếp tục chỉ đạo các khâu đột phá xây dựng huyện trở thành vùng kinh tế năng động; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025. 

Lực lượng vũ trang duy trì hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", thi đua quyết thắng, xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN. Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giữ vững ANTT, an toàn xã hội. Cấp ủy các cấp, các ngành đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị…

Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 1.777 mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2016 - 2020, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Việc xác định những khâu đột phá làm theo lời Bác Hồ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, tác phong, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Chỉ số cải cách hành chính, môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận được tập trung giải quyết, tạo sự ổn định để phát triển KT-XH. 9 tháng năm 2021, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hiện song song 2 nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, duy trì mức tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. 

BTV Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai nghiêm túc chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 01-CT/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chỉ đạo các đảng bộ, cấp ủy tiếp tục xác định những khâu đột phá làm theo lời Bác, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

                                                                              
Lê Chung

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Thiết thực học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Tân Lạc đã tập trung triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Nhiều mô hình, cách làm mới với những tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.  

Huyện Cao Phong: Tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Cao Phong đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề toàn khoá và hàng năm, hướng tới thực chất, hiệu quả, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện Yên Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo chuyện biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia

(HBĐT) - Qua 4 tuần phát động và triển khai, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, ghi nhớ lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Mai Châu nêu gương học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Nêu cao tinh thần tự giác nêu gương, giải quyết hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao là cách học và làm theo Bác từ nhiều năm nay của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở Đảng bộ huyện Mai Châu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục