• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THUẾ
Cập nhật: Thứ hai, 28/12/2009 | 8:19:47 Chiều

HBĐT phối hợp với Cục Thuế tỉnh xin giới thiệu tới bạn đọc Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế Ban hành kèm theo Quyết định số 1902 /QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776143
Built by ICT Group