• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
Cục Thuế Hòa Bình thông báo về việc hết thời gian miễn, giảm Thuế, lệ phí trước bạ
Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2010 | 10:13:08 Sáng
Thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có các Thông tư hướng dẫn chi tiết về đối tượng, một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn được miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, lệ phí trước bạ đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. cụ thể như sau:

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số Thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 năm 2008 và Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009;

 

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính, hướng dẫn giảm Thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định 19 nhóm hàng hoá dịch vụ được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009;

 

Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính quy định 5 nhóm hàng hoá thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất Thuế GTGT từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009, giảm 30% số Thuế thu nhập doanh nghiệp  quý 4 năm 2008 đối với thu nhập từ các hoạt động sản xuất, gia công sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da, giày và giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi ( Kể cả lái xe), kể từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009;

 

Thông tư số 181/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất Thuế GTGT đối với nhà ở, để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…, nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp, có khó khăn về nhà ở từ ngày 22/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009;

 

Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng được miễn Thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009, bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn (Bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.

 

Cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp, người nộp thuế biết thực hiện khai nộp thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành./.

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776177
Built by ICT Group