• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
Hỏi - đáp về hóa đơn bán hàng
Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2011 | 3:51:58 Chiều

(HBĐT) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi sử dụng hết hoá đơn mua của Cục thuế do Bộ Tài chính phát hành và đã ký hợp đồng đặt in hoá đơn nhưng các nhà in không thể giao hoá đơn đúng thời gian đã thoả thuận nên đến ngày 1/4/2011 chưa có hoá đơn để sử dụng. Vậy, chúng tôi có tiếp tục được mua hoá đơn của Cục thuế để sử dụng trong thời gian nhà in chưa giao hoá đơn theo hợp đồng hay không? Xin Cục thuế cho hướng dẫn.

 

Trả lời:

 

Để tạo điều kiện cho các DN kịp thời có hoá đơn sử dụng theo quy định của Thông tư 153/TT-BTC, ngày 8/2/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC, trong đó đối tượng được tự in hóa đơn đã được mở rộng như sau:

 

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng phần mềm in hóa đơn không nhất thiết phải kết nối với phần mềm kế toán gồm:

 

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong KCN, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập có SX-KD theo quy định của pháp luật;

+ DN có mức vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

 

- Các DN phải sử dụng phần mềm in hóa đơn kết nối với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hóa gắn liền với phần mềm kế toán, là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế, có số vốn điều lệ dưới 1 tỷ tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn và đáp ứng các điều kiện:

 

+ Đã được cấp mã số thuế;

+ Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; 

+ Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; 

+ Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn;

+ Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới 50 triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

Tổng cục Thuế đã thẩm định một số phần mềm in hóa đơn và phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn được sử dụng miễn phí trong thời hạn từ 3-6 tháng để hỗ trợ cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể copy phần mềm và hướng dẫn sử dụng tại bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh Hoà Bình hoặc tải từ Internet theo địa chỉ:  

http://smartkey.vn; www.misa.com.vn;

www.nacencomm.vn    www.thaison.vn

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106776146
Built by ICT Group