(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hồng (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai (TTĐĐ) liên quan đến thanh tra, kiểm tra (TT, KT), thu thập chứng cứ (TTCC) để giải quyết tranh chấp đất đai (TCĐĐ) bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Điều 36, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định xử phạt như sau: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn - 1 triệu đồng đối với trường hợp chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc TT, KT về đất đai sau 7 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền TT, KT, TTCC để giải quyết TCĐĐ của TAND và cơ quan hành chính các cấp.

- Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với trường hợp cung cấp TTĐĐ không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu (bằng văn bản) của người có trách nhiệm liên quan đến việc TT, KT, TTCC để giải quyết TCĐĐ của TAND và cơ quan hành chính các cấp.

- Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với trường hợp hết thời hạn yêu cầu mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc TT, KT, TTCC để giải quyết TCĐĐ của TAND và cơ quan hành chính các cấp.

V.H (TH)


Các tin khác


Quy định về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại tòa án

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại tòa án?

Chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước có chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên như thế nào?

Quy định thời gian thử việc của người lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thời gian thử việc của người lao động?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73 của Chính phủ Cử tri hỏi: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có kế hoạch phân bổ kinh phí để chi trả chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ.

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đến công tác thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng cho đối tượng là cán bộ, công chức. Hiện nay, một số trường hợp đã làm hồ sơ nhưng chưa được giải quyết.

Điều kiện an toàn phòng cháy đối với khu dân cư

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục