(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (MTĐT) có nghĩa vụ gì?

Trả lời:
Theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên MTĐT, tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên MTĐT có nghĩa vụ sau:
- Cung cấp thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan giải quyết TTHC kịp thời, chính xác;
- Quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử an toàn, bảo mật;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin hồ sơ kê khai khi thực hiện TTHC trên MTĐT;
- Theo dõi, cập nhật, phản hồi các thông tin liên quan đến giao dịch điện tử với cơ quan giải quyết TTHC và thực hiện theo các hướng dẫn, thông báo của cơ quan gửi tới tổ chức, cá nhân;
- Thực hiện đầy đủ các quy định về thực hiện TTHC trên MTĐT; nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

V.H (TH)

Các tin khác


Các trường hợp hòa giải viên phải từ chối tham gia hòa giải tại tòa án

(HBĐT) - 

Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên (HGV) phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định tham gia vụ việc hòa giải tại tòa án trong những trường hợp nào?

Trường hợp người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Linh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thuộc những trường hợp nào?

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Long (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như thế nào?

Các trường hợp hòa giải viên phải từ chối tham gia hòa giải tại tòa án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên (HGV) phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định tham gia vụ việc hòa giải tại tòa án trong những trường hợp nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tuấn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động (LĐ)?

Quy định về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (ĐKHKD) gồm những giấy tờ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục