(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non (GDMN) được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 6, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển GDMN, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển GDMN quy định    như sau:

- Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực GDMN được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

- Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực GDMN được hưởng các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở GDMN theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Cơ sở GDMN công lập được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN, bao gồm: dịch vụ bán trú, dịch vụ GDMN ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ.

UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện KT-XH của địa phương, xây dựng danh mục dịch vụ, định mức kinh tế - Kỹ thuật, quy định khung giá và mức giá dịch vụ cụ thể trình HĐND cấp tỉnh quyết định, làm cơ sở triển khai thực hiện.

V.H (TH)

Các tin khác


Các trường hợp hòa giải viên phải từ chối tham gia hòa giải tại tòa án

(HBĐT) - 

Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên (HGV) phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định tham gia vụ việc hòa giải tại tòa án trong những trường hợp nào?

Trường hợp người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Linh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thuộc những trường hợp nào?

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Long (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như thế nào?

Các trường hợp hòa giải viên phải từ chối tham gia hòa giải tại tòa án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên (HGV) phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định tham gia vụ việc hòa giải tại tòa án trong những trường hợp nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tuấn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động (LĐ)?

Quy định về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (ĐKHKD) gồm những giấy tờ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục