Nhân dân xã Nuông Dăm, Kim Bôi đóng góp ngày công vật liệu làm đường bê tông liên xóm đảm bảo tiêu chí về giao thông.

Nhân dân xã Nuông Dăm, Kim Bôi đóng góp ngày công vật liệu làm đường bê tông liên xóm đảm bảo tiêu chí về giao thông.

(HBĐT) - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh ta đã huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đó còn là kết quả của phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đang phát triển sâu rộng toàn tỉnh.

 

Qua 2 năm thực hiện chương trình NTM, huyện Tân Lạc đã huy động từ các nguồn lực được 560.834,7 triệu đồng, trong đó, dân đóng góp 471.250 triệu đồng đã xây dựng được trên 30 công trình hạ tầng KT-XH phục vụ đời sống nhân dân nhằm đảm bảo các tiêu chí như làm mới 12 km đường GTNT, nâng cấp 5 km đạt chuẩn NTM; xây dựng mới 1 hồ, đập, sửa chữa, nâng cấp 4 hồ, kiên cố hoá được 3,83 km kênh mương nội đồng; lắp mới 16 trạm điện, làm mới 52 km đường dây hạ thế, nâng cấp 8 trạm và 24 km đường dây... ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Thời gian qua, huyện đã phát huy sự đóng góp của cộng đồng, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng NTM.

 

Thống kê của Ban chỉ đạo xây dựng NTM (BCĐ 800) tỉnh, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân thuộc các chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh 2 năm 2011, 2012 là 2.795 tỉ đồng. Trong đó, vốn dân góp (hiến đất làm đường, công trình phúc lợi công cộng, đóng góp ngày công lao động...) 815,9 tỷ đồng; ngân sách xã 29,5 tỷ đồng; ngân sách huyện 182,2 tỷ đồng.

 

Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã đầu tư 552,3 tỉ đồng phát triển hệ thống GTNT, trong đó, tổng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình MTQG xây dựng NTM 10,77 tỉ đồng; nhân dân đóng góp bằng ngay công lao động, hiến đất làm đường quy ra tiền trên 100 tỉ đồng thực hiện 46 công trình giao thông xóm, giao thông nội đồng cho 43 xã. Trong 2 năm qua, từ sự lồng ghép các nguồn lực và tham gia đóng góp của người dân, toàn tỉnh đã cứng hoá được 1.005,9 km đường trục xã, liên xã, trục thôn xóm, đường nội đồng nâng tổng số km đường GTNT được cứng hoá 2.965/8.982 km, đạt 33,01%. Một số xã làm tốt như xã Phong Phú (Tân Lạc), xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ), xã Dũng Phong (Cao Phong). Để thực hiện tiêu chí thuỷ lợi phục vụ phát triển sản xuất, đã dành 802,6 tỉ đồng xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp được 84 công trình kênh mương nội đồng và các công trình thuỷ lợi, kiên cố hoá được 107,3 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số km kênh mương nội đồng được kiên cố hoá 1.100/3.019,2 km, đạt 36,4% từng bước đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Trên lĩnh vực nông nghiệp, sau 2 năm triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, đến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện trên 117 mô hình phát triển sản xuất như mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn... các mô hình được tập trung tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình 7,73 tỷ đồng.

 

Năm 2012 nguồn vốn lồng ghép hỗ trợ phát triển sản xuất là 28.850 tỷ đồng đã triển khai được hơn 60 mô hình nông, lâm, ngư, nghiệp; mua sắm 859 máy móc thiết bị bảo quản chế biến phục vụ sản xuất, hỗ trợ 37.674 con giống các loại với tổng số hộ được hưởng lợi là 21.450 hộ, tập huấn được 41 lớp khuyến nông, khuyến lâm, ngư cho 1.512 lượt người. Nhìn chung các mô hình phát triển sản xuất đã mang lại hiệu quả cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo (mô hình gây nuôi động vật hoang dã, phát triển cây có múi tại huyện Lạc Thủy; mô hình nuôi thủy sản tại xã Hiền Lương (Đà Bắc)...

 

Theo Ban chỉ đạo 800 tỉnh, đến nay, 100% xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung NTM cấp xã, 118 xã đã hoàn thành và có quyết định phê duyệt cả quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, 128 xã đã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng NTM. Việc hoàn thành quy hoạch và đề án XDNTM có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở cho việc thực hiện các tiêu chí NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có một số xã chưa hình dung đầy đủ nội dung công tác quy hoạch xây dựng NTM. Để khắc phục tình trạng trên, Ban chỉ đạo 800 tỉnh đề ra biện pháp chủ yếu là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền ưu tiên chỉ đạo điểm kết hợp với đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm đảm bảo tăng số xã đạt chuẩn NTM.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 800 tỉnh Nguyễn Văn Dũng cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn để các xã điểm triển khai các công trình, dự án đã được xác định ưu tiên đầu tư trong đề án. Những tiêu chí cần ít vốn, dân tự tổ chức làm được thì tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành sớm. Đặc biệt, từ năm 2013, tỉnh có cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã phấn đấu về đích thực hiện bê tông hóa GTNT để sớm đạt chuẩn tiêu chí này; còn lại xã và nhân dân chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, thi công và các chi phí khác. Nói chung, để hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng NTM phải có sự quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp, các ngành, sự chung sức chung lòng của toàn dân.

 

 

                                                                 Đinh Thắng

 

Các tin khác


Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Ngày 6/7, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung như sau:

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)

(HBĐT) - Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

 Xã Hợp Tiến giữ cho rừng mãi xanh

(HBĐT) - Theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hợp Đồng và Thượng Tiến. Xã nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến. Vì vậy, công tác bảo vệ, phát triển rừng (BV, PTR) được cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện nghiêm túc. Từ khi sáp nhập đến nay, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để giữ rừng.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

(HBĐT) - LLVT tỉnh đã khẳng định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Qua đó, tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục