Ứng cử viên Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên  BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủyTôi rất vinh dự được BTV Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đà Bắc, nơi đã gắn bó quá trình công tác của cá nhân tôi trong thời gian 6 năm, từ 2014-2020.

Trong thời gian công tác, gắn bó với quê hương Đà Bắc, tôi thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà Nhân dân các dân tộc huyện nhà phải đối mặt như: Thiên tai, bão lũ, điều kiện canh tác, giao thông đi lại khó khăn… Những yếu tố này đã tác động, ảnh hưởng đến phát triển KT - XH và đời sống của Nhân dân.

- Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu rèn luyện; phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian hơn gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe, tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri, Nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ; công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

- Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển KT - XH của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc, cùng với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp của huyện; đề xuất, hiến kế, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh nói chung và huyện Đà Bắc nói riêng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo về hoạt động của bản thân và của HĐND tỉnh; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

- Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành để tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân liên quan đến giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân, đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng giao thông.

Với trách nhiệm là UVBCH Đảng bộ tỉnh, tôi sẽ chủ động tham gia có hiệu quả vào các hoạt động, những quyết sách của BCH Đảng bộ tỉnh, nhất là việc xây dựng các đề án, chương trình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN nhằm cụ thể hóa NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

- Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ động tham mưu, đề xuất và giúp BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác toàn khóa và hằng năm đã đề ra; điều hành và lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định.

Ứng cử viên Dương Thị Giang, giáo viên trường TH&THCS Triệu Phúc Lịch (Đà Bắc)Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND; mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Thứ ba, tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các Nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa KT - XH trong địa bàn huyện nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của người dân được nâng lên. Đồng thời, giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục, ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích, điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp các em được học tập tốt hơn.

Thứ tư, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân. Tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhân dân giao phó. Tôi luôn nghĩ về quê hương, mong muốn được đóng góp xây dựng quê hương phát triển. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử, bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND cấp tỉnh, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động của bản thân tôi.

Ứng cử viên Lý Thị Lan, giáo viên trường PT Dân tộc bán trú TH&THCS Đồng Nghê (Đà Bắc) Bản thân tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Đồng Nghê giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua nghiên cứu hoạt động của đại biểu dân cử, tôi nhận thấy rằng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất vinh dự và tự hào, song đây cũng là trách nhiệm với cử tri và Nhân dân. Tôi là cô giáo người dân tộc thiểu số với tuổi nghề còn rất trẻ và ít kinh nghiệm, trước hết, tôi phải luôn cố gắng học hỏi đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như việc giảng dạy cho học sinh. Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, ngoài việc giảng dạy, tôi sẽ luôn luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn và tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi sẽ lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, là cầu nối giữ Nhân dân với HĐND. Cùng với địa phương đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nếu được cử tri tin nhiệm, tôi sẽ góp sức nhỏ bé của mình cùng với tập thể HĐND tỉnh dự thảo các nghị quyết về mục tiêu phát triển KT - XH ở địa phương, dành thời gian cho hoạt động đại biểu HĐND và tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Ứng cử viên Bùi Văn Luyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc Tôi mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tạo điều kiện, cơ hội để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy. Tôi đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phấn đấu đạt các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ do NQĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định, bằng 6 giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Huyện ủy, BTV Huyện ủy, đảm bảo rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm và nguyên tắc làm việc.

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND đảm bảo bảo hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và quyền làm chủ của Nhân dân.

Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQT.Ư khóa 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực. Đổi mới, nâng cao hoạt động của công tác dân vận chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của Nhân dân. 
Về công tác chính quyền: Thực hiện đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các chương trình, dự án, đề án trước khi trình HĐND. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND…

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị: Tập trung củng cố tổ chức thông qua việc đa dạng hóa hình thức, phương thức hoạt động, gắn các hoạt động của tổ chức với lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực...

Thứ ba, về công tác quy hoạch: Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới và rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH theo hướng đồng bộ. Triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng không gian thị trấn; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giao thông mang tính đột phá. Tiếp tục đầu tư xây dựng các điểm dân cư tập trung, ưu tiên bố trí tái định cư cho những hộ dân có nguy cơ cao về thiên tai. Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện...

Thứ tư, về phát triển kinh tế: Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững gắn với XDNTM, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao, khai thác lợi thế của từng vùng, hướng vào các sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Tạo liên kết nông dân – doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà quản lý. Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và sử dụng nguyên liệu tại chỗ như: công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển công nghiệp với vai trò là động lực trong phát triển kinh tế. Phát triển ngành nghề truyền thống gắn với các điểm du lịch. Phấn đấu các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch có tốc độ tăng trưởng cao, trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác có hiệu quả các tuyến, điểm du lịch...

Thứ năm, về văn hóa – xã hội: Duy trì và nâng cao chất lượng, kết quả công tác phổ cập giáo dục; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại tại chỗ, tạo nguồn lao động trong huyện, trong tỉnh và xuất khẩu lao động... Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là tuyến cơ sở. Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin; đẩy mạnh phong trào TDTT, văn hóa, văn nghệ quần chúng...

Thứ sáu, về AN-QP: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu từ huyện xuống cơ sở. Chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp giữa phát triển KT - XH với QP - AN. Làm tốt công tác nắm tình hình; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ứng cử viên Triệu Thị Nhung, giáo viên trường TH&THCS xã Đoàn Kết (Đà Bắc)Là một người ham học hỏi, qua tìm hiểu, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này, đối với bản thân là một vinh dự, là thách thức với chính mình, cho nên, dù trúng cử hay không trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Đà Bắc là huyện giáp ranh với TP Hòa Bình, có điều kiện để phát triển nhưng lại có rất nhiều khó khăn, cản trở sự phát triển của huyện nhà. Thấu hiểu vấn đề trên, tôi nhận thấy rằng, chúng ta cần giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

1. Là một huyện còn khó khăn về kinh tế, chủ yếu là nông nghiệp gắn liền với phát triển nông thôn, 5 năm qua, tỷ trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm đã tăng lên, diện tích trồng các loại cây ăn quả tăng nhanh, hình thành vùng tập trung. Tuy nhiên, sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, làm giảm giá trị sản phẩm của người dân. Do đó cần xây dựng mối liên kết giữa nông dân với HTX, các công ty chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp.

2. Thị trường tiêu thụ khó khăn một phần là do hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nguyện vọng đi lại. Cần được quan tâm đầu tư làm mới, cải tạo, sửa chữa những đoạn đường xuống cấp khó khăn trong di chuyển để người dân đi lại thuận tiện hơn.

3. Phát triển nông nghiệp, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững – chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội theo chế độ chính sách.

Ứng cử viên Bàn Thị Oanh, giáo viên trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tích cực đưa nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với Nhân dân. Phản ánh trung thực đến cơ quan chức năng và đôn đốc, giám sát việc giải quyết những yêu cầu mà cử tri đặt ra,… Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền địa phương thì tổng hợp để tham mưu báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân kiến nghị theo trình tự pháp luật quy định.

 Bản thân tôi luôn học hỏi và nghiên cứu kỹ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, Nhân dân. Từ đó cùng với tổ đại biểu HĐND thảo luận, thống nhất để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm thông qua hoạt động giám sát, chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ hai, không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, thực hiện tốt các chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT, đề xuất các chương trình đầu tư cho giáo dục. Tích cực tham gia góp ý kiến góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Thứ 4, tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của huyện, của tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH, cũng như công tác chuyên môn của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Đà Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Được BTV Tỉnh ủy giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại huyện Đà Bắc, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân huyện nhà. Tôi dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tin tưởng, bầu tôi là tại biểu HĐND tỉnh như sau:

Một là: Tập trung nghiên cứu, học tập những kiến thức mới, đồng thời phát huy kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nhất là kinh nghiệm qua 3 nhiệm kỳ liên tiếp là đại biểu HĐND tỉnh, để cùng với các đại biểu HĐND thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình. Bản thân tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, thu thập và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan…

Hai là: Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bản thân sẽ quan tâm để có đóng góp cùng UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về lĩnh vực kinh tế: Tập trung huy động các nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình với vị trí là cửa ngõ phía tây, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội; trong đó quan tâm phát triển các ngành, lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp, nông thôn (nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao; quan tâm đến việc hình thành và phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân, gắn với thị trường tiêu thụ là Thủ đô Hà Nội).

Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo ít gây ô nhiễm môi trường... Tạo điều kiện để thu hút được doanh nghiệp lớn, có tiềm lực thực sự đầu tư vào tỉnh, ưu tiên nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tập trung cải thiện Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), mục tiêu mỗi năm tăng 3 bậc,…

Phát triển du lịch, dịch vụ: NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn (tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, khám phá, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng, chữa bệnh…). Tập trung quản lý quy hoạch và khai thác có hiệu quả khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Về lĩnh vực xã hội: Quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có kế hoạch đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc, gắn với phát triển du lịch… Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19 với sự quyết tâm, quyết liệt, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, luôn kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh..

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để dần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng trong tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Ba là: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như cử tri và Nhân dân để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình phát triển KT - XH nơi mình được bầu. Với cương vị là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, được BTV Tỉnh ủy phân công phụ trách huyện Đà Bắc, tôi sẽ luôn sát sao, nghiên cứu, nắm bắt thực tế cùng tham gia bàn bạc và có sự đóng góp vào chủ trương phát triển KT - XH của huyện.

Chúng tôi rất phấn khởi vì mục tiêu, chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV đề ra cao và rất cách mạng. Các đồng chí cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi như: Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác lợi thế từng vùng. Về CN-TTCN, huyện đã quy hoạch 1 cụm công nghiệp khoảng 70 ha; Nghị quyết HĐND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường từ thị trấn Đà Bắc đi Thanh Sơn (Phú Thọ), qua cụm công nghiệp, đây là điều kiện cần thiết. Huyện có lợi thế phát triển du lịch sinh thái và văn hóa, tâm linh...

Từ thực tế của địa phương và định hướng phát triển của huyện, bản thân tôi nhận thấy trách nhiệm phải suy nghĩ và trăn trở cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Đà Bắc để có những đóng góp thực sự hiệu quả cho sự phát triển KT - XH của huyện nhà…

Ứng cử viên Đinh Thị Thảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi dự kiến một số chương trình hành động như sau:

1. Với cương vị là UVBCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, tôi sẽ cùng tập thể, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết để phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN). Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng ĐBDTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, sau khi rà soát, phân định, trên địa bàn tỉnh có 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS&MN. Đây là căn cứ để xác định địa bàn thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030 mà Nghị quyết số 88, Nghị quyết số 120 của Quốc hội đã thông qua.

Đến nay, tỉnh ta có 59/131 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, các xã hoàn thành XDNTM chủ yếu thuộc khu vực I, II, có rất ít xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Kết quả thực hiện các tiêu chí XDNTM của một số xã vùng khó khăn, vùng ĐBKK thấp hơn so với mặt bằng chung và còn khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa các huyện, thành phố. Theo mục tiêu đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn NTM, ngoài 14 xã khu vực I, khu vực II thì phải có 26 xã khu vực III đạt chuẩn NTM. Đây là thách thức rất lớn đối với phát triển KT - XH trên địa bàn vùng DTTS&MN của tỉnh. Để góp phần thực hiện được chỉ tiêu này, tôi sẽ tích cực phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, để đến năm 2025, tỉnh ta sẽ giảm được 50% xã ĐBKK và đạt tiêu chí XDNTM, phấn đấu khoảng 26 xã ĐBKK đạt chỉ tiêu trên.

Vừa qua, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện khảo sát, đánh giá thực trạng KT -XH vùng đồng bào DTTS&MN với phạm vi 145/151 xã, phường, thị trấn để từ đó đề mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, xác định nhu cầu kinh phí, giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng KT - XH cho vùng ĐBDTTS, mà trọng tâm là vấn đề giao thông nông thôn; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển giao KHKT, ứng dụng công nghệ trong các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn trực tiếp với đồng bào dân tộc; đồng thời sắp xếp bố trí dân cư ở những nơi thường xuyên xảy ra lũ bão, thiên tai để đồng bào ổn định đời sống, có đủ điều kiện sinh kế, yên tâm sản xuất. Đồng thời, tham mưu xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn về Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030... Đặc biệt là tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng về huy động nguồn lực, cân đối, phân bổ nguồn lực cho chương trình mục tiêu, nhất là nguồn đối ứng của địa phương. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã thống nhất với đề xuất chọn Đà Bắc làm điểm về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN. Đây là cơ hội lớn, vì việc chọn làm điểm của Chương trình này nhằm mục đích ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy KT - XH phát triển, XDNTM và giảm nghèo bền vững, giúp Đà Bắc có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

2. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đối với huyện Đà Bắc, thường xuyên bám sát địa bàn các xã, thôn ĐBKK tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn nhất, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển KT - XH vùng DTTS&MN đã được Quốc hội thông qua. Đặc biệt là tranh thủ nguồn lực của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN để phát triển KT - XH gắn với thực hiện các chính sách dân tộc để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS; huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn...

3. Để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn cố gắng phát huy khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền những yêu cầu mà cử tri, Nhân dân mong đợi; đồng thời phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế của địa phương, các chính sách trực tiếp liên quan đến nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân... đến các cấp, các ngành, cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp...


Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục