(HBĐT) - Kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Với ý nghĩa đó, công tác KT, GS, kỷ luật trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh họp xem xét xử lý, kỷ luật đảng viên.

Trung tá Nguyễn Tiến Luật, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh cho biết: "Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an T.Ư và UBKT cấp trên về công tác KT, GS và kỷ luật Đảng đến các chi, Đảng bộ trực thuộc. Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa và hàng năm; chất lượng các cuộc KT, GS được nâng lên. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, UBKT các huyện, thành ủy trong tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KT, GStheo quy chế phối hợp; việc giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng".

 Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra chuyên đề đối với 2 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức Đảng, 5 đảng viên thuộc diện BTV Đảng ủy Công an tỉnh quản lý; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ kiểm tra đối với 15 tổ chức Đảng, 30 đảng viên; giám sát đối với 12 tổ chức Đảng, 25 đảng viên. UBKT cấp ủy cơ sở kiểm tra chuyên đề đối với 6 tổ chức Đảng, 6 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức Đảng, 5 đảng viên. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng, 1 đảng viên, qua kiểm tra kết luận 1 tổ chức Đảng có khuyết điểm nhưng chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm chấn chỉnh, khắc phục. 1 đảng viên có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS, kỷ luật Đảng đối với 3 tổ chức Đảng; kiểm tra công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 3 tổ chức Đảng; giám sát 2 tổ chức Đảng, 6 đảng viên (trong đó có 1 cấp ủy viên cùng cấp). Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 5 đảng viên (2 khiển trách; 2 cảnh cáo; 1 khai trừ).


Việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Các đảng viên bị thi hành kỷ luật không có khiếu nại về các quyết định thi hành. 

"Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ KT, GS,trong thời gian qua, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu thành lập tổ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐNDcác cấp. Qua thực hiện nhiệm vụ KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp đã giúp tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao nhận thức,trách nhiệm trong công tác KT, GS của Đảng, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ngăn ngừa, hạn chế sai phạm; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng,đảng viên" - đồng chí Nguyễn Tiến Luật cho biết thêm.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn, Đảng ủy, BTV Đảng ủy Công an tỉnhyêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tiếp tục quán triệt các văn bản hướng dẫn của Đảng, UBKT T.Ư và các quy trình, quy định về công tác KT, GS của cấp ủy cấp trên; triển khai học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác KT, GS. Tổ chức thực hiện hoàn thành hiệu quả chương trình KT, GS theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tình hình đơn, thư phản ánh, tố cáo liên quan tới tổ chức Đảng, đảng viên; tập trung giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền… 

 

 

Phạm Sơn
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục