(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, công tác KTGS đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Lạc họp bàn triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, trong thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã kịp thời tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; tập trung chỉ đạo UBKT 2 cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng tạo dư luận không tốt trong Đảng bộ và Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu xây dựng báo cáo, đề án và triển khai thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã Tử Nê, Phong Phú, Lỗ Sơn. Qua kiểm tra thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên nêu trên.

Về công tác giám sát, UBKT Huyện ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý.

Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục quy định, đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. UBKT Huyện ủy tham mưu các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật, đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với 1 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 đảng viên theo thẩm quyền do vi phạm pháp luật. Ngoài ra, UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng uỷ xã Tử Nê, Phong Phú, Lỗ Sơn.

Đối với UBKT các đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch KTGS năm 2022, chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của UBKT để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tiến hành kiểm tra đối với 11 chi bộ trực thuộc và 15 đảng viên; giám sát đối với 26 chi bộ trực thuộc và 19 đảng viên…

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Các cấp ủy đã có nhiều đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua đó góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các cuộc KTGS đã xác định đúng phương hướng, phương châm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy và UBKT 2 cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác KTGS; tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS theo Điều lệ Đảng; tăng cường KTGS việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là KTGS các vấn đề bức xúc, nổi cộm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xảy ra ở địa phương, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Bám sát chương trình KTGS năm 2022 của cấp ủy và UBKT để tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra; chủ động khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhất là cấp ủy viên cùng cấp; tăng cường nắm bắt tình hình, thông tin về cơ sở, thực hiện việc kiểm tra khi thấy cần thiết. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là những đồng chí mới tham gia lần đầu nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Đinh Thắng

Các tin khác


Xã Hòa Bình: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ khối trường học, 1 chi bộ công an với 197 đảng viên. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Khi tiến hành kiểm tra xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, nếu đối tượng được kiểm tra không thực hiện việc báo cáo giải trình, không đến gặp làm việc theo yêu cầu thì đoàn kiểm tra cần làm gì?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Mai Châu trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Mai Châu đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục