(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đây chính là điểm mấu chốt để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.


Các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Đà Bắc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc.

Để làm tốt công tác KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng, ngay từ đầu năm, UBKT các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy cũng đổi mới phương thức hoạt động, chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong 9 tháng, cấp uỷ thực hiện kiểm tra được 6 tổ chức đảng (TCĐ) và 5 đảng viên (ĐV); giám sát 4 TCĐ và 6 ĐV tại các TCCSĐ trực thuộc. Nội dung KTGS về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, ĐV trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025”. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đà Bắc, giai đoạn 2021 - 2025. Việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng uỷ. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 82-KL/TU, ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở gắn với Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ ĐV và chức trách nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và phân công nhiệm vụ theo quy chế làm việc của chi bộ.

Qua KTGS cho thấy các TCĐ đã có nhiều cố gắng, chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với địa phương, đơn vị; thực hiện tốt nội quy quy chế làm việc, đoàn kết, thống nhất nội bộ. Các TCĐ đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh và của huyện, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc. Đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, công tác văn thư lưu trữ đảm bảo theo quy định.

Đối với các đồng chí đảng viên được KTGS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận được 5 đơn thư tố cáo cán bộ, ĐV. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuyển UBKT Huyện ủy xem xét, giải quyết. Qua nắm tình hình UBKT Huyện ủy xin ý kiến Thường trực Huyện ủy chuyển sang kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm 1 đơn và xếp lưu đơn 4 đơn (do không đủ điều kiện xem xét, xử lý theo quy định, đơn tố cáo nặc danh không có địa chỉ, không có căn cứ thẩm tra xác minh).

Cũng trong 9 tháng không có TCĐ vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 3 ĐV bằng hình thức khiển trách, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 1 đồng chí; Đảng ủy xã Mường Chiềng thi hành kỷ luật 1 đồng chí; Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Vầy Nưa. Nội dung vi phạm có liên đới tới việc mua bán hoá đơn khống, đã ghi nội dung thanh toán mà không cần phát sinh quan hệ mua bán hàng hoá, dịch vụ để sử dụng làm chứng từ khống thanh toán với Kho bạc Nhà nước giải ngân kinh phí hỗ trợ nuôi cá lồng vùng thuỷ điện Hoà Bình năm 2017; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3).

Đồng chí Xa Văn Xuyên, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Đà Bắc cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác KTGS, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, trong thời gian tới, UBKT 2 cấp huyện tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của cấp ủy, UBKT theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra ĐV, TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo liên quan đến TCĐ, ĐV; thực hiện có hiệu quả quan điểm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng; kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.


Đinh Thanh Phú (Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Đà Bắc)


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A là chi ủy viên chi bộ xóm C. Qua kiểm tra kết luận đồng chí A có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT xem xét và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của UBKT Đảng ủy cơ sở đúng hay sai?

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện Đà Bắc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư 

(HBĐT) - Sáng 17/9, huyện Đà Bắc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện năm 2022. 

Công tác kiểm tra - giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Những năm qua, Huyện ủy Mai Châu và các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần ngăn ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (ĐV).

Thông tin Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT)  ban hành Công văn số 743 - CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục