Điểm dự báo  Ngày 30/06/2020 1/7/2020 2/7/2020 3/7/2020
Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết
Mai Châu 38 WSW 1 55 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 26 36 SW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 W 0 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Hòa Bình 38 NNE 0 50 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 SSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Kim Bôi 38 SSE 1 55 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 W   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Chi Nê 38 SE 2 58 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 SW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Lạc Sơn 38 S 1 50 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 WSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 SSE 0 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Yên Thủy 38 S 1 58 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 WSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 S 0 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Lương Sơn  38 W 0 50 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 SSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 SE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Kỳ Sơn 38 NNE 0 50 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 SSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Cao Phong 38 S 0 55 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 SSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Đà Bắc 38 SE 1 55 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gay gắt 26 36 SSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông
Mường Khến 38 SE 1 50 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 36 WSW   Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 35 S 0 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng 26 33 Mây thay đổi, có mưa rào và dông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục