(HBĐT) - Hỏi: Tổ bầu cử (TBC) được thành lập như thế nào? Quy định cụ thể về việc thành lập TBC ở đơn vị vũ trang và tại các khu vực bỏ phiếu riêng?

Trả lời: TBC được thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu (KVBP) để thực hiện công tác bầu cử (CTBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chậm nhất là ngày 3/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử), UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi KVBP 1 TBC để thực hiện CTBC ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. TBC có từ 11 - 21 thành viên, gồm: tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân (VTND) được xác định là KVBP riêng thì chỉ huy đơn vị quyết định thành lập 1 TBC có từ 5 - 9 thành viên, gồm: tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị VTND đó. Danh sách TBC phải được gửi đến Ban bầu cử ĐBQH, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có tổ chức bầu cử đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu đó và Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã nơi có đơn vị đóng quân. 

Trường hợp đơn vị VTND và địa phương tổ chức chung thành một KVBP, UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ  cùng cấp và chỉ huy đơn vị VTND quyết định thành lập TBC có từ 11 - 21 thành viên, gồm: tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, tổ chức xã hội, đại diện cử tri địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị VTND đó. 

Ngoài đơn vị VTND, tại các KVBP riêng khác như bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ cở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên, hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, trại tạm giam (quy định tại điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 11, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, việc thành lập TBC vẫn do UBND cấp xã thực hiện như đối với các KVBP thông thường khác. 

Đ.H (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục