(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Thường trực HĐND tỉnh tham gia giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của Ban Pháp chế giai đoạn 2016 - 2021 tại Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình).

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Thường trực HĐND tỉnh xác định giám sát là một trong những chức năng cơ bản của HĐND, là cơ sở để HĐND xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát. Để làm được điều đó, Thường trực HĐND tỉnh xác định lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng vấn đề, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tránh dàn trải, trùng chéo. Tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm. Sau khi lựa chọn được nội dung, HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết chương trình giám sát, xác định cụ thể công việc cần giám sát; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát toàn diện, đúng, đủ nội dung theo chức năng nhiệm vụ.  

Năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện 3 chuyên đề giám sát; các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 25 cuộc khảo sát, 29 cuộc giám sát trực tiếp và gián tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung giám sát chuyên đề phù hợp với yêu cầu thực tiễn, liên quan đến phát triển KT-XH, QP-AN ở địa phương, những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm, bức xúc. Trong đó, nhiều vấn đề sau khi giám sát đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng, góp phần tăng cường công tác QLNN của các cơ quan chức năng. Cụ thể như: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc thực hiện đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh tại một số địa phương; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và hoạt động của các dự án tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện quản lý tài sản công là các công trình trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh của Ban KT-NS. Đặc biệt, trước những kiến nghị, phản ánh của người dân, Ban VH-XH đã giám sát việc quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa sau sáp nhập đơn vị hành chính. Từ kết quả cuộc giám sát, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng đề án về cơ chế hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà văn hóa KDC, thôn bản nhằm tháo gỡ khó khăn của các KDC, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

Theo đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, sau giám sát, Thường trực HĐND phối hợp, kiến nghị với UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trả lời các chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Các ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được các cơ quan, địa phương xem xét, giải quyết sẽ được Thường trực, các ban của HĐND tỉnh tổng hợp, theo dõi, kiến nghị kịp thời sau các cuộc giám sát, khảo sát. Do đó, chất lượng hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao. Qua giám sát đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để các cơ quan Nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, góp phần củng cố, tạo niềm tin và cơ bản đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, các ban của HĐND. Trong đó, HĐND tỉnh xác định tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp giám sát tại các kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề. Kết luận và kiến nghị trúng, đúng, kịp thời sau giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tái giám sát các cấp, ngành thực hiện và giải quyết các kết luận, kiến nghị giám sát. Đồng thời, tăng cường giám sát thông qua hoạt động chất vấn, giải trình của các cơ quan thuộc UBND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Nhằm nâng cao, phát huy hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử, mở rộng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng đại biểu và cử tri cùng trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời tổng hợp, phân loại ý kiến gửi UBND tỉnh trả lời, giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh chủ động tham gia tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.  Qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh bứt phá và phát triển. 

 Đinh Hòa

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục