Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

(HBĐT) - Qua nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XII; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030); dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), về nội dung liên quan đến thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) và Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em (CSTE), tôi có một số ý kiến như sau:Đồng chí Quách Thị Kiều 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

Dự thảo các báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG, Chương trình bảo vệ, CSTE; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, trong các báo cáo chưa đưa ra được số liệu minh họa cho kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020). Do vậy, để làm rõ hơn những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chiến lược, theo tôi bổ sung thêm số liệu đạt được trong 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể của chương trình (BĐG trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, thông tin, giáo dục - đào tạo…), bổ sung số liệu đạt được của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 (theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg, ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc các lĩnh vực nêu trên cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 và giai đoạn 2021-2030.

Về những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới và giai đoạn tới là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG, bảo vệ, CSTE tới mọi tầng lớp Nhân dân; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG, về trẻ em, đưa các chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BĐG, bảo vệ, CSTE. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế, cân đối, bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình, đề án, dự án đã được Chính phủ phê duyệt; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ BĐG và trẻ em; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác BĐG, bảo vệ, CSTE, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về về BĐG, bảo vệ trẻ em.


Quách Thị Kiều 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

Các tin khác


Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Đảng viên không được: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong những việc sau:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,

Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm; phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đưa Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.Đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh ta, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những đóng góp của đoàn đại biểu tỉnh với đại hội, cũng như giải pháp nhằm đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn tỉnh nhà. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục