(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc sử dụng xe công đưa đón tại nhà (và ngược lại) được thực hiện cụ thể: Chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô: Bí thư Tỉnh ủy (Điều 5, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg); Các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh (Điều 6, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg); các chức danh khác không được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác để đưa, đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại; đồng thời không sử dụng xe ô tô của cơ quan vào việc riêng hoặc tự lái xe ô tô của cơ quan.
 
Thường trực Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp cuối năm để làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý, tổ chức Đảng hằng năm; ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng xe công.

 


Việt Hà (Văn phòng Tỉnh ủy) 

Các tin khác


Thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế

(HBĐT) - Ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Quyết định số 815-QĐ/HU thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế bằng hình thức khiển trách do có những sai phạm trong xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH và chấp hành chế độ sinh hoạt, ghi chép sổ sách của cấp ủy theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Ngày 2/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ; theo đó quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 22/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết T.Ư 7(khóa XII)

(HBĐT) - Ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.