(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


BTV Tỉnh ủy đồng ý tổ chức các sự kiện kinh tế, VH-XH trong năm 2018. Trong đó có 5 sự kiện cấp tỉnh gồm: Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018; Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; Hội thi thông tin tỉnh Hòa Bình năm 2018; Giải đua xe đạp địa hình vô địch toàn quốc; Lễ hội cây có múi và Hội chợ thương mại tỉnh Hòa Bình năm 2018.

4 sự kiện cấp ngành gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/ 2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình (1/8/1948 - 1/8/2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/ 10/2018) và 67 năm ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình; Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận tỉnh Hòa Bình (1948 - 2018).

9 sự kiện cấp huyện, thành phố gồm: Lễ hội Đền cây Si và lễ đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh Đền cây Si, xóm Vôi, xã Liên Vũ (Lạc Sơn); lễ hội Đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn); lễ hội Khai mùa Mường Thàng, huyện Cao Phong; Chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và thương mại huyện Cao Phong năm 2018; Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958 - 27/3/ 2017) và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu lần thứ III; tái hiện phiên chợ đêm xã Phong Phú (Tân Lạc); lễ hội Đền Thượng và đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh; lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Danh nhân và cán bộ, công nhân viên tại Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền, đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) (1946 - 1947); lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận gà Lạc Thủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các sự kiện lớn trong năm 2018 chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Thái Sơn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.