(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


BTV Tỉnh ủy đồng ý tổ chức các sự kiện kinh tế, VH-XH trong năm 2018. Trong đó có 5 sự kiện cấp tỉnh gồm: Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018; Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; Hội thi thông tin tỉnh Hòa Bình năm 2018; Giải đua xe đạp địa hình vô địch toàn quốc; Lễ hội cây có múi và Hội chợ thương mại tỉnh Hòa Bình năm 2018.

4 sự kiện cấp ngành gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/ 2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình (1/8/1948 - 1/8/2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/ 10/2018) và 67 năm ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình; Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận tỉnh Hòa Bình (1948 - 2018).

9 sự kiện cấp huyện, thành phố gồm: Lễ hội Đền cây Si và lễ đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh Đền cây Si, xóm Vôi, xã Liên Vũ (Lạc Sơn); lễ hội Đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn); lễ hội Khai mùa Mường Thàng, huyện Cao Phong; Chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và thương mại huyện Cao Phong năm 2018; Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958 - 27/3/ 2017) và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu lần thứ III; tái hiện phiên chợ đêm xã Phong Phú (Tân Lạc); lễ hội Đền Thượng và đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh; lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Danh nhân và cán bộ, công nhân viên tại Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền, đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) (1946 - 1947); lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận gà Lạc Thủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các sự kiện lớn trong năm 2018 chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Thái Sơn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Các tin khác


Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng xe công

(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban hành Quy định về việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng tỉnh

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 21/3, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 22/3, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình; Đài PT-TH tỉnh thông tin chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: