(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


BTV Tỉnh ủy đồng ý tổ chức các sự kiện kinh tế, VH-XH trong năm 2018. Trong đó có 5 sự kiện cấp tỉnh gồm: Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018; Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; Hội thi thông tin tỉnh Hòa Bình năm 2018; Giải đua xe đạp địa hình vô địch toàn quốc; Lễ hội cây có múi và Hội chợ thương mại tỉnh Hòa Bình năm 2018.

4 sự kiện cấp ngành gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/ 2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình (1/8/1948 - 1/8/2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/ 10/2018) và 67 năm ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình; Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận tỉnh Hòa Bình (1948 - 2018).

9 sự kiện cấp huyện, thành phố gồm: Lễ hội Đền cây Si và lễ đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh Đền cây Si, xóm Vôi, xã Liên Vũ (Lạc Sơn); lễ hội Đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn); lễ hội Khai mùa Mường Thàng, huyện Cao Phong; Chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và thương mại huyện Cao Phong năm 2018; Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958 - 27/3/ 2017) và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu lần thứ III; tái hiện phiên chợ đêm xã Phong Phú (Tân Lạc); lễ hội Đền Thượng và đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh; lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Danh nhân và cán bộ, công nhân viên tại Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền, đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) (1946 - 1947); lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận gà Lạc Thủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các sự kiện lớn trong năm 2018 chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Thái Sơn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Các tin khác


Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.