(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


BTV Tỉnh ủy đồng ý tổ chức các sự kiện kinh tế, VH-XH trong năm 2018. Trong đó có 5 sự kiện cấp tỉnh gồm: Đại hội TD-TT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018; Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; Hội thi thông tin tỉnh Hòa Bình năm 2018; Giải đua xe đạp địa hình vô địch toàn quốc; Lễ hội cây có múi và Hội chợ thương mại tỉnh Hòa Bình năm 2018.

4 sự kiện cấp ngành gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/ 2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình (1/8/1948 - 1/8/2018); Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/ 10/2018) và 67 năm ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình; Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận tỉnh Hòa Bình (1948 - 2018).

9 sự kiện cấp huyện, thành phố gồm: Lễ hội Đền cây Si và lễ đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh Đền cây Si, xóm Vôi, xã Liên Vũ (Lạc Sơn); lễ hội Đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn); lễ hội Khai mùa Mường Thàng, huyện Cao Phong; Chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch và thương mại huyện Cao Phong năm 2018; Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình (27/3/1958 - 27/3/ 2017) và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu lần thứ III; tái hiện phiên chợ đêm xã Phong Phú (Tân Lạc); lễ hội Đền Thượng và đón nhận bằng di tích văn hóa cấp tỉnh; lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Danh nhân và cán bộ, công nhân viên tại Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền, đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) (1946 - 1947); lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận gà Lạc Thủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các sự kiện lớn trong năm 2018 chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Thái Sơn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Các tin khác


Thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế

(HBĐT) - Ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Quyết định số 815-QĐ/HU thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế bằng hình thức khiển trách do có những sai phạm trong xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH và chấp hành chế độ sinh hoạt, ghi chép sổ sách của cấp ủy theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Ngày 2/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ; theo đó quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 22/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết T.Ư 7(khóa XII)

(HBĐT) - Ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.