(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

- Quyết định số 673-QĐ/HU thi hành kỷ luật Chi bộ cơ quan xã Yên Phú trực thuộc Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bằng hình thức Cảnh cáo do vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các quy định, hướng dẫn của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng nơi tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo, quản lý; ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, tạo bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Quyết định số 674-QĐ/HU thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức Khiển trách và Quyết định số 675-QĐ/HU thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.